Choď na obsah Choď na menu

Pyramídy

pyramidy.jpg

pyramídy v Gíze

Prvým divom sveta sú pyramídy a ako jediné zo siedmich divov ešte stoja. Nachádzajú sa na skalnatej planine oddeľujúcej údolie Nílu od púšte a sú zoradené v dĺžke temer sto kilometrov od Káhiry až po Illáhún. Pyramídy vystavané z obrovských kamenných blokov patria medzi najväčšie stavby vytvorené ľudskou rukou. Dnes ich je v Egypte evidovaných medzi 80 a 111. Niektoré z nich nie sú väčšie ako kopa kamenia a sú v pomerne zlom stave, iné dosahujú takých monumentálnych rozmerov, že ich vidieť z vesmíru. Slúžili ako hrobky panovníkov. Najväčšie pyramídy boli postavené v Gíze: Chufuova, Rachefova a Menkaureho. Najznámejšia a najväčšia z nich, známa aj ako Veľká pyramída v Gíze, je Chufuova pyramída, ktorá bola postavená približne v rokoch 2580–2560 pred n. l.. Dosahuje výšky 137 m, čo ju do roku 1311, kedy bola postavená katedrála v anglickom Lincolne, robilo najvyššou stavbou na svete. Ďalšie z pyramídových oblastí sa nachádzajú v Sakkáre, Abúsíre, Dahšúre, el-Lište, Médúme a el-Láhúne.

 

PREHĽAD EGYPTSKÝCH PYRAMÍD

  

 

 

Abú Rawaš

 • PYRAMÍDA ? - Zvyšky bližšie neidentifikovateľnej pyramídy

Gíza

Zawíjet al-Arján

 • CHABOVA PYRAMÍDA - Nedokončená stupňovitá pyramída. Zachovaná časť druhého stupňa

Abú Sír

Sakkara

 • VESERKAFOVA PYRAMÍDA - Značne poškodená pyramída. Južne a západne od nej dve satelitné pyramídy
 • VENISOVA PYRAMÍDA - Pri juhovýchodnom rohu zvyšky satelitnej pyramídy. Prvé texty pyramíd
 • TETIHO PYRAMÍDA - Značne poškodená pyramída. Pri juhovýchodnom rohu a na severovýchodnej strane zvyšky dvoch satelitných pyramíd

Sakkara (juh)

 • CHENDŽEROVA PYRAMÍDA - Pri severovýchodnom rohu zvyšky satelitnej pyramídy. Posledná kráľovská pyramída v Egypte

Dahšúr

 • LOMENÁ PYRAMÍDA - Pyramída so zalomenými stenami. Južne od nej satelitná pyramída
 • PYRAMÍDA SENUSRETA III. - V areáli hrobky s "Dahšúrskym pokladom"
 • PYRAMÍDA AMENEMHETA III. - V areáli hrobka kráľa Hora, pravdepodobne spoluvládca Amenemheta III.

Lišt

Meidúm

 • MEJDÚMSKA PYRAMÍDA - Stupňovitá pyramída, pravdepodobne dokončená ako pravá, dnes veľmi poškodená. Južne od nej satelitná pyramída.

Illáhum

 • PYRAMÍDA SENUSRETA II. - Pri severovýchodnom rohu satelitná pyramída. V areáli hrobky s "Illáhunským pokladom"

Hawára

 • AMENEMHET III. - Pri pyramíde pozostatky "labyrintu", južne zvyšky malej satelitnej pyramídy

 

STAROVEKÝ EGYPT   PANOVNÍCI   BOHOVIA   CHRONOLÓGIA

egyptan.-sk-panovnici.jpg

 

Príspevky

Chabova pyramída

chabova-pyramida.jpgZnalostí o faraónovi Chabovi máme málo. Poznáme ho len na základe nápisov z jeho čias, v ktorých sa vyskytuje len jeho meno. Neskoršie záznamy sa o ňom nezmieňujú. Pravdepodobne nastúpil na trón po krátkej vláde Sechemcheta v roku 2605 pred n. l. a zomrel v roku ...

 
13. 11. 2011 | | Rubrika: Pyramídy | Komentáre: 0

Chendžerova pyramída

chendzerova-pyramida--200x200-.jpgChendžerova pyramída je kráľovská hrobka, ktorá leží na území pohrebiska južne od dediny Sakkára v Egypte. Pyramídu postavil faraón 13. dynastie Chendžer (okolo 1745 pred n. l.), ktorý bol pravdepodobne podľa mena cudzinec, asi pôvodom ázijský ...

 
2. 9. 2013 | | Rubrika: Pyramídy | Komentáre: 0

Chufuova pyramída

chufuova-pyramida--200x200-.jpgChufuova pyramída je jedna z najviac preskúmaných stavieb sveta. Jej pôvodná kolmá výška po dokončení stavby činila 146,50 metra, čím do roku 1880 (dokončenie Kolínskeho dómu) bola najvyššou stavbou sveta. Dnešná výška 137,75 metra je bez asi 9 metrového ...

 
15. 11. 2011 | | Rubrika: Pyramídy | Komentáre: 0

Džedkareho pyramída

djedkare-isesi_640.jpgDžedkareho pyramída s pôvodným menom „Džedkare je krásny“, sa nachádza na starom pohrebisku pri Sakkare a obyvatelia ju volajú Hárám eš-šauvár, „Strážna pyramída“, lebo pripomína trosky strážneho hradu. Dlho ju tak volali aj egyptológovia ...

 
8. 3. 2013 | | Rubrika: Pyramídy | Komentáre: 0

Ibiho pyramída

ibiho-pyramida--200x200-.jpgIbiho pyramída leží pri Sakkáre v Egypte, tesne pri vzostupnej ceste Pyramídy Pepiho II. V nej sa nachádzajú najmladšie zachované fragmenty Textov pyramíd. Pyramídu postavil málo známy a krátko vládnuci panovník 8. dynastie Ibi. Pyramída nie je presne orientovaná ...

 
2. 9. 2013 | | Rubrika: Pyramídy | Komentáre: 0

Meidúmska pyramída

meidumska-pyramida--200x200-.jpgMeidúmska pyramída a jej vlastníctvo je diskutabilnou záležitosťou. Časť egyptológov ako napr. M. Verner, zastáva názor, že pravým majiteľom je Snofru. Egyptský archeológ Fachrí sa zas domnieva, že Snofru dal podnet k etape E3, no stupňovitá pyramída E1 a E2 patrila Hunejovi.

 
14. 11. 2011 | | Rubrika: Pyramídy | Komentáre: 0

Menkaureho pyramída

menkaureho-pyramida--199x200-.jpgBožský je Menkaure – tak sa volala najmenšia zo skupiny troch veľkých pyramíd pri Gíze v Egypte. Stojí v juhozápadnom rohu tamojšej planiny, v úctivom odstupe od Chufuovej a Rachefovej veľhrobky, akoby sa hanbila za svoju nepatrnosť a mladosť. Rozhodne sa však hanbiť nemusí ...

 
11. 11. 2012 | | Rubrika: Pyramídy | Komentáre: 0

Merenreho pyramída

merenreho-pyramida--200x200-.jpgMerenreho pyramída je staroegyptská kráľovská hrobka a nachádza sa na západnom okraji územia pohrebiska pri dedine Sakkára v severnom Egypte. Pyramídu dal postaviť kráľ 6. dynastie Merenre, najstarší syn kráľa Pepiho I., s ktorým asi aj určitý čas vládol v tzv. koregencii.

 
31. 8. 2013 | | Rubrika: Pyramídy | Komentáre: 0

Nedokončená pyramída v Záwíja al-Arján

pyramida-zawija-al-arjan.jpgNedokončená pyramída v Záwíja al-Arján alebo Bakova pyramída sa nachádza neďaleko Vrstvenej pyramídy pri dedine Záwíja al-Arján v Egypte. Podľa dochovaných stavebných značiek nie je možné presne určiť majiteľa pyramídy, ale použitý materiál a spôsob výstavby ...

 
20. 11. 2011 | | Rubrika: Pyramídy | Komentáre: 0

Neferirkareho pyramída

pyramid-of-neferirkare--200x200-.jpgPyramídu si dal Neferirkare postaviť asi štvrť kilometra na juh od Sahureho pyramídy v Abúsíre (Egypt), a to najväčšiu spomedzi pyramíd kráľov 5. dynastie. Pyramída mala základňu 104 × 104 m a výšku 72 m. Zdá sa, že okrem dolnej časti a vrcholu bola obložená vápencovými kvádrami ...

 
26. 2. 2013 | | Rubrika: Pyramídy | Komentáre: 0

Niuserreho pyramída

niuserreho-pyramida--200x200-.jpgNiuserreho pyramída stojí tesne pri severovýchodnom rohu Neferirkareho pyramídy na pohrebisku v Abúsíre a je vo veľmi zlom stave. Nedosahuje ani polovicu pôvodnej výšky, hore je zaokrúhlená, dole zasypaná zosunutými kvádrami. Niuserreho pyramída je zameraná ...

 
27. 2. 2013 | | Rubrika: Pyramídy | Komentáre: 0

Objekty pyramídového komplexu Džoserovej pyramídy

djoser_stepped_pyramid_of_saqqara--200x200-.jpgStupňovitá pyramída v Sakkáre alebo Džoserova pyramída je staroegyptská pamiatka, súbor objektov starovekej pohrebnej a kultovej architektúry a archeologická lokalita z obdobia okolo roku 2600 pred Kr. Je súčasťou pohrebiska pri dedine Sakkára v dnešnom Egypte. V staroveku toto pohrebisko patrilo mestu Mennofer, ktoré bolo hlavným sídlom ríše. Pyramída bola postavená ako hrobka pre faraóna Necericheta jeho vezírom a héliopolitským veľkňazom Imhotepom v 27. storočí pred Kr. V rozľahlom zádušnom komplexe sa nachádzajú ďalšie pohrebné a kultové objekty a dekorácie.

 
3. 11. 2011 | | Rubrika: Pyramídy | Komentáre: 0

Provinčné stupňovité pyramídy

Provinčné stupňovité pyramídy sú malé pyramídy neznámeho účelu a významu, rozmiestnené po celom území starovekého Egypta, orientované podľa bývalého toku rieky Níl. Je známych osem pyramíd tohto typu, z ktorých sa dodnes zachovalo sedem. Nie je vylúčené, že sa vyskytovali podobné pyramídy aj inde.

 
13. 11. 2011 | | Rubrika: Pyramídy | Komentáre: 0

Pyramída Amenemheta I.

pyramida-amenemheta-i.--200x200-.jpgPyramída Amenemheta I. je kráľovská hrobka, ktorá stojí pri dedine Lišt neďaleko údolia rieky Níl, v úrovni severného okraja Fajjúmskej oázy v Egypte. Pyramídu postavil zakladateľ 12. dynastie, faraón Amenemhet I. (okolo 1994 - 1964 pred n. l..), asi neďalekého novozaloženého ...

 
2. 9. 2013 | | Rubrika: Pyramídy | Komentáre: 0

Pyramída Amenemheta II.

pyramida-amenemhat-ii---200x200-.jpgBiela pyramída alebo pyramída Amenemheta II. leží v lokalite pohrebiska pri dnešnej dedine Dahšúr v Egypte na okraji nílskeho údolia neďaleko Červenej pyramídy. Ide pravdepodobne o najmenej preskúmané pozostatky staroegyptskej pyramídy vôbec. ...

 
5. 9. 2013 | | Rubrika: Pyramídy | Komentáre: 0

Pyramída Lepsius I

lepsius_i_pyramid_2--200x200-.jpgLepsius I alebo Pyramída Lepsius I je označenie pre pozostatky neznámeho objektu, pravdepodobne pyramídy, pri dedine Abú Rawáš v Egypte. Objekt pozostáva z odhaleného kamenného jadra, obklopeného masou muriva z nepálených tehál. Egyptológovia ho datujú ...

 
14. 11. 2011 | | Rubrika: Pyramídy | Komentáre: 0

Pyramída Pepiho I.

pyramida-pepiho-i.-200x200-.jpgPyramída Pepiho I. je staroegyptská kráľovská hrobka a nachádza sa na území pohrebiska pri dedine Sakkára v severnom Egypte. V nej boli prvýkrát objavené Texty pyramíd. Pyramídu dal postaviť druhý, resp. tretí faraón 6. dynastie Pepi I., syn Tetiho, blízko Džedkareho pyramídy ...

 
25. 8. 2013 | | Rubrika: Pyramídy | Komentáre: 0

Pyramída Pepiho II.

pepi-ii-pyramida--200x200-.jpgPyramída Pepiho II. je kráľovská hrobka, ktorá sa nachádza na južnom okraji pohrebiska pri dedine Sakkára v Egypte. Pyramídu dal postaviť faraón Pepi II., posledný panovník 6. dynastie, syn faraóna Pepiho I. a mladší brat faraóna Merenreho. Pyramída je poslednou, ktorá je „postavená ...

 
31. 8. 2013 | | Rubrika: Pyramídy | Komentáre: 0

Pyramída Senusreta I.

senusretova-pyramida--200x200-.jpgPyramída Senusreta I. je staroegyptská kráľovská hrobka, ktorá leží na západnom brehu rieky Níl pri dnešnej dedine Lišt v Egypte. Pyramídu postavil faraón 12. dynastie Senusret I. (asi 1964 - 1919 pred n. l.), syn zavraždeného zakladateľa dynastie Amenemheta I. 

 
4. 9. 2013 | | Rubrika: Pyramídy | Komentáre: 0

Pyramída Senusreta II.

pyramida-senusreta-ii.--200x200-.jpgPyramídu postavil neďaleko dediny Illáhún, pri ústí do Fajjúmskej oázy panovník 12. dynastie Senusret II. (okolo 1881 - 1873 pred n. l .), staviteľ zavlažovacieho systému a kolonizátor Fajjúmskeho údoliaJadro je posadené na pahorku žltého vápenca, má kamenný ...

 
24. 9. 2013 | | Rubrika: Pyramídy | Komentáre: 0

Rachefova pyramída

rachefova-pyramida-200x200-.jpgRachefova pyramída (Chefrenova pyramída) je druhá najväčšia a polohou prostredná z pyramíd pri Gíze v Egypte. Štandardne sa udáva, že je to hrobka postavená pre faraóna Rachefa (vládol 2558 - 2532 pred n. l.). Usudzuje sa to z toho, že sa v pilierovej sieni zádušného ...

 
18. 11. 2011 | | Rubrika: Pyramídy | Komentáre: 0

Radžedefova pyramída

radzedefova-pyramida.jpgRadžedefova pyramída alebo Džedefreho pyramída je nedokončená pyramída, ktorá sa nachádza na pahorku pri dedine Abú Rawáš v Egypte. Postavil ju faraón Radžedef (2528 – 2520 pred n. l.), Chufuov syn a nástupca. Je najsevernejšou pyramídou, ak nepočítame tajomný objekt ...

 
16. 11. 2011 | | Rubrika: Pyramídy | Komentáre: 0

Raneferefova pyramída

raneferef03--200x200-.jpgRaneferef si pre svoju pyramídu vybral miesto na najjužnejšom mieste abúsírskej planiny v Egypte, no krátko po začatí jej stavby zomrel. Niussere sa o ňu nepostaral, a tak ostal len najnižší stupeň; dokonca ani nie celý, ale len jeho okraj, lebo vnútorné kvádre ...

 
26. 2. 2013 | | Rubrika: Pyramídy | Komentáre: 0

Sahureho pyramída

01_abusir--200x200-.jpgPohľad na Sahureho pyramídu prekvapivo: siluetou pripomína stupňovitú pyramídu. Stavali ju podobne ako meidúmsku pyramídu, teda s jadrom a prídavnými vrstvami, z ktorých vytvorili pôvodne šesť stupňov. Tieto stupne vyplnili potom vodorovne ukladanými kvádrami ...

 
25. 2. 2013 | | Rubrika: Pyramídy | Komentáre: 0

Sechemchetova pyramída

sechemchetova-pyramida.jpgSechemchet bol pravdepodobne Džoserov syn. O jeho existencii neboli žiadne informácie, mlčali o ňom i zoznamy faraónov. Nápis s jeho menom však bol objavený vo Wádí Magháre (na Sinajskom polostrove), no bol nesprávne preložený a tým pádom ...

 
12. 11. 2011 | | Rubrika: Pyramídy | Komentáre: 0

Snofruova Červená pyramída

snofruova-cervena-pyramida-200x200-.jpgSnofruova Červená pyramída sa nachádza 4 km severne od Lomenej pyramídy toho isteho panovníka. Kvôli načervenalému povrchu ju nazvali aj "Červenou". Miestni obyvatelia ju volajú el-Haram el-Vatvat, čiže "Netopiera pyramída". Pôvodne bolo jej meno "Snofru sa ligoce ...

 
13. 11. 2011 | | Rubrika: Pyramídy | Komentáre: 0

Snofruova Lomená pyramída

bentpyramid--200x200-.jpgPrvá Snofruova pyramída v Dahšúre, 30 km južne od Gízy, sa všeobecne zvykne nazývať "Lomenou". V starom Egypte bola nazývaná "Snofru sa ligoce", čo sa dozvedáme z textov V. a VI. dynastie (napr. z čias Pepiho I.). Výskum pyramídy možno datovať do roku 1865 ...

 
13. 11. 2011 | | Rubrika: Pyramídy | Komentáre: 0

Stupňovitá pyramída v Sakkáre

djoser_stepped_pyramid_of_saqqara--200x200-.jpgStupňovitá pyramída v Sakkáre alebo Džoserova pyramída je staroegyptská pamiatka, súbor objektov starovekej pohrebnej a kultovej architektúry a archeologická lokalita z obdobia okolo roku 2600 pred Kr. Je súčasťou pohrebiska pri dedine Sakkára v dnešnom Egypte. V staroveku toto pohrebisko patrilo mestu Mennofer, ktoré bolo hlavným sídlom ríše.

 
10. 10. 2011 | | Rubrika: Pyramídy | Komentáre: 0

Tetiho pyramída

tetiho-pyramida--200x200-.jpgTetiho pyramída stojí na zvýšenom mieste na pyramídovom poli pohrebiska pri dedine Sakkára v Egypte. Pyramídu postavil faraón Teti okolo (2323–2291 pred n. l.) zakladateľ 6. dynastie, možno zať posledného panovníka 5. dynastie Venisa. Pyramída je veľmi poškodená ťažbou ...

 
25. 8. 2013 | | Rubrika: Pyramídy | Komentáre: 0

Venisova pyramída

venisova-pyramida.jpgVenisova pyramída sa nachádza na pohrebisku v Sakkare (Egypt), stojí hneď za juhozápadným rohom Džoserovho obradného múru. Z pôvodnej výšky asi 43 m, si dodnes zachovala sotva polovicu. Vrchol ma zaokrúhlený a steny zvetrané, úpätie pri základni, ktorá merala pôvodne ...

 
3. 3. 2013 | | Rubrika: Pyramídy | Komentáre: 0