Choď na obsah Choď na menu

Prehľad egyptských panovníkov

19. 2. 2013

panovnici-starovekeho-egypta.jpg

 

Na vytvorenie chronologickej tabuľky egyptských panovníkov som použil zdroj z kníh Encyklopedie starověkého Egypta (Miroslav Verner, Břetislav Vachala, Ladislav Bareš) a Bohovia a králi starého Egypta (Vojtech Zamarovský).

Zoznam nie je úplný, obsahuje iba mená známejších panovníkov. Uvedené dáta síce odpovedajú súčasnému stavu bádania o chronológií starého Egypta, ale napriek tomu ich treba považovať za iba pravdepodobné. To platí hlavne o starších obdobiach egyptských dejín. Bezpečné datovanie sa začína až rokom 525 pred n. l., čiže dobytím Peržanmi.

 

PREDDYNASTICKÉ OBDOBIE (cca 4500 - 3150 pred n. l.)
0. DYNASTIA ( ? - cca 3150 pred n. l.)
 • ?
   
 • RO (?)
   
 • SEREK
   
 • KA
   
   

ARCHAICKÁ DOBA (cca 3150 - 2700 pred n. l.)

1. DYNASTIA (cca 3150 - 2930 pren n.l., sídelné mesto Čenej, po grécky Tis)

Podľa Manehta 8 kráľov z Čeneju v poradí Menes, Atotis, Kenkenes, Uenefes atď. až Bieneches (Semempses). Meni je doložený iba tradíciou, bol možno totožný s Narmerom alebo aj s Ahom.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. DYNASTIA (cca 2930 - 2700 pred n. l., sídelné mesto Čenej, po grécky Tis)

Podľa Manehta 9 kráľov z Čeneju, medzi Chaireom a Sesochrisom uvádza ešte Neferchereho. Medzi Ninečerom a Peribsenom vládlo možno niekoľko ďalších panovníkov, z ktorých sú doložení len Wenegnebtej a Sened (ich pozadie je neisté), Chasechem a Chasechemwej boli možno totožní. Nebre sa uvádza aj ako Raneb, Peribsen pod pôvodným menom Sechemib.
 
 
 
 
 
 
 
 • SECHEMIB
 
 

STARÁ RÍŠA (cca 2700 - 2180 pred n. l.)

3. DYNASTIA (cca 2700 - 2630 pred n. l., sídelné mesto Mennefer, po grécky Memfis)

Podľa Manehta 9 kráľov z Memfisu v poradí Necherofes, Tosortros, Tureis, Mesochris, Sufis, Tosertasis, Aches, Sefuris, Kerferes. Pred Džoserom možno vládol bližšie neznámy Sanechet. Od Nebkareho po Chabu poradie neisté, niektoré mená označujú možno toho istého panovníka, okrem uvedených vládli pravdepodobne aj iní. Nebka patril možno do 4. dynastie.
 • SANACHT
podľa Manehta 28 r. vlády
 
podľa Manehta 29 r. vlády
podľa Manehta 7 r. vlády
 • NEBKARE
 
 • NEFERKARE
 
 • NEBKA
 
podľa Manehta 17 r. vlády
podľa Manehta 16 r. vlády

4. DYNASTIA (cca 2630 - 2510 pred n. l., sídelné mesto Mennefer, po grécky Memfis)

Podľa Manehta 8 kráľov z Memfisu, Sorís a Sufis (I.), Sufis (II.), Mencheros, Ratoisés, Bicheris, Sebercheres, Tamptis, poradie medzi Rachefom a Menkaurem neisté, Hardžedef a Rabef nie sú ako vládnuci panovníci bezpečne doložený. Rachefovo meno sa uvádza aj v tvare Chafre, Radžedefovo v tvare Džedefre.
podľa Manehta 29 r. vlády
 
podľa Manehta 63 r. vlády
8 r. vlády
podľa Manehta 66 r. vlády
 • BAUFRE
 
podľa Manehta 63 r. vlády
podľa Manehta 7 r. vlády
 • THAMPHTHIS
podľa Manehta 9 r. vlády

5. DYNASTIA (cca 2510 - 2365 pred n. l., sídelné mesto Mennefer, po grécky Memfis)

Podľa Manehta 9 kráľov z Elefantíny. Raneferefho meno sa uvádza aj v tvare Neferefre.
podľa Manehta 28 r. vlády
 
podľa Manehta 13 r. vlády
podľa Manehta 20 r. vlády
podľa Manehta 20 r. vlády
 • ŠEPSESKARE
podľa Manehta 7 r. vlády
podľa Manehta 44 r. vlády
 • MENKAUHOR
podľa Manehta 9 r. vlády
podľa Manehta 44 r. vlády
podľa Manehta 33 r. vlády

6. DYNASTIA (cca 2365 - 2180 pred n. l., sídelné mesto Mennefer, po grécky Memfis)

Podľa Manehta 6 kráľov z Memfisu, v jeho zozname chýba Veserkare. Podľa Turínskeho papyrusu vládlo po Netikeret (Neitokret) ešte 5 kráľov, medzi nimi Neferka, Nufe a Kakare- Ibi (Aba), ktorí patrili pravdepodobne už do ďalšej dynastie.
podľa Manehta 30 r. vlády
 
asi 4 roky ?
podľa Manehta 53 r. vlády
 • MERENRE I.
podľa Manehta 20 r. vlády
podľa Manehta 94 r. vlády
 • MERENRE II.
podľa Manehta 1 r. vlády
 • NETIKERET
podľa Manehta 12 r. vlády

PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (cca 2118 - 1980 pred n. l.)

7. DYNASTIA (cca 2180 - 2170 pred n. l., sídelné mesto Mennefer, po grécky Memfis)

Neznámy počet panovníkov. Podľa Manehta 70 kráľov z Memfisu, ich mená sa nezachovali.

8. DYNASTIA (cca 2170 - 2160 pred n. l., sídelné mesto Mennefer, po grécky Memfis)

Neznámy počet panovníkov. Podľa Manehta 27 kráľov z Memfisu, z Abydskej dosky poznáme mená 18 kráľov, medzi nimi Merenre, Nefdžedkare, Menkare, Neferkaure, Džedkare, Merenhor, Sneferka, Nikare, Ka(?)kare-Ibi? (Aba?).
 • PEPISENEB
 
 
 • IBI
 
 • NEFERIRKARE
 

9. DYNASTIA (cca 2160 - ? pred n. l., sídelné mesto Neninisut, po grécky Herakleopolis)

Neznámy počet panovníkov. Podľa Manehta 19 kráľov z Herakleopolu, z ktorých prvý bol Chetej I. (Achtoes). Vo Wasete (Tébach) vládla asi dynastia Antefovcov.

10. DYNASTIA (cca ? - 2137 pred n. l., sídelné mesto Neninisut, po grécky Herakleopolis)

Neznámy počet panovníkov. Podľa Manehta 19 kráľov z Herakleopolu, podľa Turínskeho papyrusu 18 kráľov, medzi nimi Neferkare a Chetej. Z dokladov poznáme troch kráľov menom Chetej (Achtoes) a jedného Merikareho. Vo Wasete (Tébach) vládla dynastia Antefovcov, z Turínskeho papyrusu a Karnackej dosky poznáme 3 vládnucich panovníkov, zaraďovaných niekde do 11. dynastie.

11. DYNASTIA (cca 2137 - 1994 pred n. l.,sídelné mesto Waset, po grécky Téby)

Podľa Manehta 16 kráľov z Diospolu (Téb), menovite uvádza však len Amenemheta I. z 12. dynastie. Podľa Turínskeho papyrusu patrili do tejto skupiny aj Antefovci, zaraďovaní ináč do predošlých dynastií.
 • MENTUHOTEP I.
 
 
 • ANTEF I.
 
 • ANTEF II.
 
 • ANTEF III.
 
 • MENTUHOTEP II.
cca 2064 - 2013 pred n. l.
 • MENTUHOTEP III.
cca 2013 - 2001 pred n. l.
 • MENTUHOTEP IV.
cca 2001 - 1994 pred n. l.

STREDNÁ RÍŠA (cca 1994 - 1797 pred n.l.)

12. DYNASTIA (cca 1994 - 1797 pred n. l., sídelné mesto Ičtawej, po grécky Akantos (?))

Podľa Manehta 7 kráľov (pochádzajúcich) z Diospolu (Téb): Amenemhet I. je však v zozname zaradený do 11. dynastie. Podľa Turínskeho papyrusu 8 kráľov so sídlom v Ičtaweji (pri dnešnom Lište). Grécke meno Amenemheta III. je doložené v rozličných tvaroch medzi nimi Labares.
cca 1994 - 1964 pred n. l.
 
cca 1964 - 1919 pred n. l.
cca 1919 - 1881 pred n. l.
cca 1881 - 1873 pred n. l.
 • SENUSRET III.
cca 1872 - 1854 pred n. l.
 • AMENEMHET III.
cca 1853 - 1809 pred n. l.
 • AMENEMHET IV.
cca 1809 - 1800 pred n. l.
 • SEBEKNEFERURE
cca 1800 - 1797 pred n. l.

DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (cca 1797 - 1543 pred n. l.)

13. DYNASTIA (cca 1797 - 1634 pred n. l., sídelné mesto nezistené)

Niekoľko desiatok menej významných a len krátku dobu vládnucich panovníkov, z ktorých niekoľko malo meno Amenemhet, Mentuhotep, Senusret, Sebekhotep. Dlhšiu dobu vládli len traja z nich – Neferhotep I., Ibaja a Aj.

14. DYNASTIA ( ???, sídelné mesto nezistené)

Niekoľko menej významných kráľov, ktorí vládli v Delte. Najznámejší z nich, Nehesej, vládol dobu kratšiu ako 1 rok.

15. DYNASTIA (cca 1634 - 1526 pred n. l, sídelné mesto Hutwaret, po grécky Avaris)

Nadvláda Hyksósov
 • ŠEŠI
(Salitis)
 
 • JAKOBHER
(Bnón)
 • CHAIAN
(Apachnan)
 • IENSES
(Iannas)
 • APOPI
(Apofis)
 • CHAMUDI
 

16. a 17. DYNASTIA (cca ? -1543 pred n. l., sídelné mesto Waset, po grécky Téby)

Nezistený počet panovníkov sčasti závislých od Hyksósov. Z dokladov poznáme Antefa (VII.?), Sekenenreho Tao (I. a II.) a Kamoseho.

NOVÁ RÍŠA (cca 1543 - 1080 pred n. l.)

18. DYNASTIA (cca 1543 - 1292 pred n. l., sídelné mesto Waset, po grécky Téby)

Podľa Manehta 16 (14) kráľov z Diospole (Tébach), po Amenofisovi II.,( t.j. Amenhotepovi III.) je uvedený Oros (t.j. Horemheb). Podľa Josepha Flavia vládla pred Horemhebom kráľovná Akencheres, po nej jej brat Ratotis a jeho dvaja potomkovia Akencheres I. a II.). Thutmose III. vládol pod poručníctvom Hatšepsut. Achnaton nastúpil na trón pod pôvodným menom Amenhotep IV., Tutanchamon sa pôvodne volal Tutanchaton.
cca 1543 - 1518 pred n. l.
 
cca 1517 - 1497 pred n. l.
cca 1496 - 1483 pred n. l.
cca 1483 - 1480 pred n. l.
cca 1479 - 1457 pred n. l.
cca 1479 - 1424 pred n. l.
cca 1424 - 1398 pred n. l.
cca 1397 - 1387 pred n. l.
cca 1387 - 1348 pred n. l.

cca 1359 - 1342 pred n. l.

 • SMENCHKARE
cca 3 roky?
 • NEFERNEFRUATEN
cca 1334 - ? pred n. l.
cca 1339 - 1329 pred n. l.
 • AJE
cca 1329 - 1325 pred n. l.
cca 1318 - 1292 pred n. l.

19. DYNASTIA (cca 1292 - 1186 pred n. l., sídelné mesto Waset, po grécky Téby)

Podľa Manehta 7 (6) kráľov z Diospole (Tébach), v jeho zozname chýba Ramesse I. (pôvodným menom Pramesse) a Siptach. Merenptahovo meno je doložené aj v gréckom tvare Amenofis, Ramesseho v tvaroch Rampsakes a Rampses, tvar Ramses je latinský.
cca 1292 - 1291 pred n. l.
 
 • SETHI I.
cca 1290 - 1279 pred n. l.
 • RAMESSE II.
cca 1279 - 1212 pred n. l.
 • MERENPTAH
cca 1212 - 1202 pred n. l.
cca 1201 - 1196 pred n. l.
cca 1200 - 1197 pred n. l.
cca 1195 - 1189 pred n. l.
cca 1188 - 1186 pred n. l.

20. DYNASTIA (cca 1188 - 1078 pred n. l., sídelné mesto Waset, po grécky Téby)

Pred Setnachtom asi 10 rokov bezvládia. Podľa Manehta 12 kráľov z Diospole (Tébach), Ramesse VII. a VIII. po krátkej vláde pravdepodobne zavraždený.
 • SETHNACHT
cca 1188 - 1185 pred n. l.  
 • RAMESSE III.
cca 1185 - 1153 pred n. l.
cca 1153 - 1146 pred n. l.
cca 1146 - 1143 pred n. l.
cca 1143 - 1136 pred n. l.
cca 1135 - 1128 pred n. l.
cca 1127 pred n. l.
cca 1126 - 1108 pred n. l.
cca 1108 - 1106 pred n. l.
cca 1105 - 1078 pred n. l.
 • HRIHOR
cca 1086 - 1080 pred n. l.

TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (cca 1178 - 745 pred n. l.)

Chronológia nie je celkom pevná, dáta sa v niektorých prípadoch prekrývajú.

21. DYNASTA (cca 1078 - 945 pred n. l., sídelné mesto Džanet, po grécky Tanis)

Podľa Manehta 7 kráľov z Tanisu, Siamon neuvedený. Poradie medzi Pasbachaenniutom I. a II. neisté. Vo Wasete (Tébach) vládli súčasne „kňazskí králi“ uvádzaní ako králi „21. hornoegyptskej dynastie.
 • NESBANEBDŽED
cca 1078 - 1052 pred n. l.  
 • AMENEMNESUT
cca 1052 - 1048 pred n. l.
 • PASBACHAENNIUT I.
cca 1048 - 999 pred n. l.
 • AMENEMOPE
cca 999 - 984 pred n. l.
 • OSORKON
cca 984 - 978 pred n. l.
 • SIAMOS
cca 978 - 959 pred n. l.
 • PASBACHAENNIUT II.
cca 959 - 945 pred n. l.
Kňazskí králi z Téb
 • PINODŽEM I.
cca 1078 - 1062 pred n. l.
 • MASAHARTA
cca 1062 - 1053 pred n. l.
 • MENCHEPERRE
cca 1053 - 1000 pred n. l.
 • NESBANEDBŽED
cca 1000 - 995 pred n. l.
 • PINODŽEM II.
cca 995 - 969 pred n. l.
 • PASBACHAENNIUT
cca 969 - 945 pred n. l.

22. DYNASTIA (cca 949 - 715 pred n. l.,sídelné mesto Perbastet, po grécky Bubastis)

Podľa Manehta 9 kráľov z Bubastisu. Zaradenie Šešonk II. a poradie niektorých ďalších je neisté.
 • ŠEŠONK I.
cca 945 - 924 pred n. l.  
 • OSORKON I.
cca 924 - 889 pred n. l.
 • ŠEŠONK II.
cca 890 pred n. l.
 • TAKELOT I.
cca 889 - 874 pred n. l.
 • OSORKON II.
cca 874 - 850 pred n. l.
 • TAKELOT II.
cca 850 - 825 pred n. l.
 • ŠEŠONK III.
cca 825 - 773 pred n. l.
 • PIMEJ
cca 773 - 767 pred n. l.
 • ŠEŠONK IV.
cca 767 - 730 pred n. l.
 • OSORKON IV.
cca 730 - 715 pred n. l.
Kňazskí králi z Téb 
 • IUPUAT
cca 944 - 924 pred n. l.
 • ŠEŠONK
cca 924 - 894 pred n. l.
 • IUUALOT
cca 894 - 884 pred n. l.
 • NESBANEBDŽED
cca 884 - 874 pred n. l.
 • HARSIESET
cca 874 - 860 pred n. l.
 • NIMLOT
cca 855 - 840 pred n. l.
 • OSORKON
cca 840 - 785 pred n. l.

23. DYNASTIA (cca 818 - 715 pred n. l.,sídelné mesto Džanet, po grécky Tanis)

Podľa Manehta 4 králi z Tanisu Petubates, Osorcho, Psammus, Zet.
 • PADIBASTET I.
cca 818 - 793 pred n. l.
 
 • ŠEŠONK V.
cca 793 - 787 pred n. l.
 • OSORKON III.
cca 787 - 759 pred n. l.
 • TAKELOT III.
cca 764 - 757 pred n. l.
 • RUDŽAMON
cca 757 - 754 pred n. l.
 • IUPET II.
cca 754 - 720 pred n. l.

24. DYNASTIA (cca 728/727 - 720 pred n. l., sídelné mesto Sau, po grécky Sais)

Podľa Manehta iba jeden kráľ v Saite Bokchoris (Bakenrenef).
 • TEFNACHT
cca 727 - 720 pred n. l.
 
 • BAKENRENEF
cca 720 - 715 pred n. l.

NESKORÁ DOBA (cca 715 - 332 pred n. l.)

25.DYNASTA ( cca 745 - 664 pred n. l., sídelné mesto Napata v Núbii)

Podľa Manehta 3 etiópski (núbijskí) králi, asýrska nadvláda (Asarhaddon, Aššurbanipal).
 • ALARA
cca 780 - 760 pred n. l.
 
 • KAŠTA
cca 760 - 745 pred n. l.
 • PIJE (Pianchi)
cca 745 - 713 pred n. l.
 • ŠABAKA
cca 712 - 701 pred n. l.
 • ŠABATAKA
cca 701 - 690 pred n. l.
 • TAHARKA
690 - 664 pred n. l.
 • TANUTAMON
664 pred n. l.
Božské manželky Amonove
 • AMENARDIS I.
cca 740 - 700 pred n. l.
 • ŠEPENUPET II.
cca 700 - 650 pred n. l.
 • AMENARDIS II.
670 - 640 pred n. l.

26. DYNASTIA (665 - 525 pred n. l., sídelné mesto Sau, po grécky Sais)

Podľa Manehta 9 kráľov zo Saity, prví dvaja (Stefinates a Nechepsos) nie sú doložení. U Ahmoseho (II.) sa vyskytuje aj grécky tvar Amosis.
 • NEKO I.
665 - 664 pred n. l.
 
 • PSAMMETIK I.
664 - 610 pred n. l.
 • NEKO II.
610 - 595 pred n. l.
 • PSAMMETIK II.
595 - 589 pred n. l.
 • HAIBRE
589 - 570 pred n. l.
 • AHMOSE II.
570 - 526 pred n. l.
 • PSAMMETIK III.
526 - 525 pred n. l.
Božské manželky Amonove
 • NEITOKRET I.
656 - 586 pred n. l.
 • ANCHNESNEFERIBRE
595 - 525 pred n. l.
 • NEITOKRET II.
525 pred n. l.

27. DYNASTIA (525 - 404 pred n. l., prvá perzská nadvláda)

Podľa Manehta 8 perzských kráľov, zahrňuje aj krátku vládu Xerxovho vraha Artabána a dvoch krátkodobých nástupcov Artaxerxa I. (Xerxa II. a Sogdiana). Vláda Artaxerxa I. bola do roku 454 v Egypte iba formálna.
 • KAMBÝSÉS
525 - 522 pred n. l.
 
 • DAREIOS I.
522 - 486 pred n. l.
 • XERXÉS
486 - 465 pred n. l.
 • ARTAXERXÉS I.
465 - 424 pred n. l.
 • DAREIOS II.
423 - 404 pred n. l.
 • ARTAXERXÉS II.
404 pred n. l.

28. DYNASTIA (404 - 399 pred n. l., sídelné mesto Sau, po grécky Sais)

Meno doložené len v démotických textoch, nie v hieroglyfoch.
 • AMENARDIS
404 - 399 pred n. l.
 

29. DYNASTA (399 - 380 pred n. l.,sídelné mesto Džedet, po grécky Mendes)

Podľa Manehta 4 králi z Mendetu, u Eusebia uvedený ešte Mutis, no jeho vláda nie je doložená.
 • NEFAARUDŽ I.
399 - 393 pred n. l.
 
 • PAŠERIMUT
393 pred n. l.
 • HAKOR
393 - 380 pred n. l.
 • NEFAARUDŽ II.
380 pred n. l.

30. DYNASTIA (380 - 343 pred n. l.,sídelné mesto Čebnečer, po grécky Sebennytos)

Podľa Manehta 3 králi zo Sebennytu, Džedhorovo meno sa uvádza po grécky aj v tvare Tachos. Nachtharehebovo v tvare Nektanebes (II.).
 • NACHTNEBEF
380 - 364 pred n. l.
 
 • DŽEDHOR
363 - 362 pred n. l.
 • NACHTHAREHEB
361 - 343 pred n. l.

31. DYNASTIA (343 - 332 pred n. l., druhá perzská nadvláda)

Na sklonku vlády Artaxerxa III. sa vyhlásil za kráľa vodca dolnoegyptského povstania Chababaš, oficálne zoznamy ho však ako kráľa neuvádzajú.
 • ARTAXERXÉS III.
343 - 337 pred n. l.
 
 • ARSES
337 - 335 pred n. l.
 • DAREIOS III.
335 - 332 pred n. l.

GRÉCKY PANOVNÍCI (332 - 305 pred n. l., sídelné mesto Memfis, potom Alexandria).

Po Alexandrovej smrti (323) sa ujal vlády v Egypte Ptolemaios, najprv vládol v mene Filippa Arrhidaia a Alexandra II. (IV.), po ich smrti ako samostatný panovník.
 • ALEXANDER VEĽKÝ
332 - 323 pred n. l.
 
 • FILIPPOS ARRHIDAIOS
323 - 317 pred n. l.
 • ALEXANDER II. (IV.)
317 - 306 pred n. l.

PTOLEMAIOVSKÁ DOBA ( 305 - 30 pred n. l., sídelné mesto Alexandria)

Začiatok tejto doby sa uvádza aj rokom 323, teda keď sa ujal Ptolemaios vlády v Egypte, formálne sa vyhlásil za kráľa asi roku 305 pred n. l.. niektorí králi sa známi skôr pod prezývkou, Ptolemaios IV. ako Tyfón, Ptolemaios IX. ako Latykos, Ptolemaios XII ako Aulétes, Ptolemaios VII bol krátko po nástupe na trón zavraždený, a tak ho niektorí historici zo zoznamu vynechávajú. Ptolemaios IX vládol dvakrát. Kleopatra (VII.) bola od roku 51 pred n. l. vládkyňou Ptolemaia XII., potom kráľovnou so spoluvládou Ptolemaia XIII. a XIV.
 • PTOLEMAIOS I. Sótér I.
305 - 283/282 pred n. l.
 
 • PTOLEMAIOS II. Filadelfos
285/284 - 246 pred n. l.
 • PTOLEMAIOS III. Eugergetés
246 - 222/221 pred n. l.
 • PTOLEMAIOS IV. Filopatór
222 - 205/204 pred n. l.
 • PTOLEMAIOS V. Epifanés
205/204 - 180 pred n. l.
 • KLEOPATRA I.
180 - 176 pred n. l.
 • PTOLEMAIOS VI. Filométor
186 - 145 pred n. l.
 • PTOLEMAIOS VII. Neos Filopatór
 
 • PTOLEMAIOS VIII. Euergetés II.
145 - 116 pred n. l.
 • KLEOPATRA II.
175/174 - 115 pred n. l.
 • KLEOPATRA III.
142 - 101 pred n. l.
 • PTOLEMAIOS IX. Sótér II.
116 -106, 88 -80 pred n. l.
 • PTOLEMAIOS X. Alexandros I.
106 - 88 pred n. l.
 • BERENIKÉ III.
81 - 80 pred n. l.
 • PTOLEMAIOS XI. Alexandros II.
80 pred n. l.
 • PTOLEMAIOS XII. Neos Dionýsos
80 - 51 pred n. l.
 • BERENIKÉ IV.
58 - 55 pred n. l.
 • KLEOPATRA VII. Filopátor
51 - 30 pred n. l.
 • PTOLEMAIOS XIII.
51 - 47 pred n. l.
 • PTOLEMAIOS XIV. Filopatór
47 - 44 pred n. l.
 • PTOLEMAIOS XV. Kaisarion
44 - 30 pred n. l.

RÍMSKA DOBA (30 pred n. l. - 395 n. l.)

Egypt začlenený roku 30 pred n. l. do rímskej ríše ako cisárska provincia a spravovaný prokonzulmi so sídlom v Alexandrii. Roku 287 n. l. bol rozdelený na päť provincií a začlenený do diecézy Orient.

BYZANTSKÁ DOBA (395 - 640 n. l.)

Egypt začlenený po rozdelení rímskej ríše do východorímskeho cisárstva s hlavným mestom Konštantínopolom a spravovaný miestodržiteľmi v Alexandrii.

ARABSKÁ DOBA (640 n. l.)

Egypt dobytý v rokoch 640 – 642 n. l. Arabmi.
     

 

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.