Choď na obsah Choď na menu

Kráľ Neferirkare

26. 2. 2013

neferirkareho-pyramida.jpg

Neferirkareho pyramída

Neferirkare, kráľ 5. dynastie v starovekom Egypte (podľa Manehta 20 r. vlády), stavebník najväčšej pyramídy v Abú Síre. Na trón nastúpil po kráľovi Sahurem, ktorý bol jeho bratom. Zdá sa, že kráčal v šľapajach svojho predchodcu, a to prinajmenej vo vnútornej politike. Bol prívržencom kultu boha Rea, proti ktorému vystupoval jeho otec Šepseskaf, posledný kráľ 4. dynastie. Na čele štátnej správy ponechal podľa osvedčenej praxe predchádzajúcich panovníkov odborníka nekráľovského pôvodu, aj keď tým oslabil svoje postavenie. Formálne ostal neobmedzeným vládcom nad životom majetkom všetkých svojich poddaných, vrátane najvyšších hodnostárov. Príznačný je v tomto ohľade nápis z hrobky veľkňaza Ptahšepsesa pri Sakkare, na ktorom sa tento vysoký hodnostár vystatuje, že Neferirkare mu udelil výsadu, podľa ktorej mu smel pri audiencii bozkávať nohu, kým iní ho museli pozdraviť bozkaním zeme pred jeho nohami. O Neferirkareho zahraničnej politike, čiže o vojnových výpravách, sa nezachovali správy.

Pyramídu si dal Neferirkare postaviť asi štvrť kilometra na juh od Sahureho pyramídy, a to najväčšiu spomedzi pyramíd kráľov 5. dynastie. Pyramída mala základňu 104 × 104 m a výšku 72 m. Zdá sa, že okrem dolnej časti a vrcholu bola obložená vápencovými kvádrami; pravda, o toto obloženie už dávno prišla, takisto ako o obloženie vstupnej chodby a väčšiej časti pohrebnej komory. Jej príslušenstvo za Neferirkareho nestihli dokončiť, zádušný chrám dal postaviť až kráľ Niuserre, a to oproti pôvodnému zámeru trocha skromnejší. Údolný chrám a vzostupnú cestu ktoré mali patriť Neferirkareho pyramíde si privlastnil Niussere. Jednoducho tieto posvätné stavby svojmu božskému otcovi ukradol. Faraón si očividne mohol dovoliť všetko.

Pod vedením M. Vernera objavili v areály pyramídy viacero mastáb, medzi nimi princeznej Chekeretnebtej a princa Neserkauhora a pyramídový komplex „matky dvoch kráľov“ Chentkaus. Týmito dvoma kráľmi bol práve Sahure a Neferirkare.

zdroj: knihy ICH VELIČENSTVÁ PYRAMÍDY (Vojtech Zamarovský), PYRAMIDY (Miroslav Verner), wikipedia.sk