Choď na obsah Choď na menu

Panovníci

panovnici-starovekeho-egypta.jpg

Egyptských kráľov pokladali za živých predstaviteľov Hora aj za synov boha slnka Reho, najdôležitejšieho zo všetkých božstiev. Po smrti panovník odchádzal do ríše mŕtvych, splynul s bohom Reom a jeho následník sa stal novým Horom. Egyptských panovníkov teda pokladali za bohov alebo aspoň za sprostredkovateľov medzi svetom smrteľníkov a svetom bohov. Jednou z najvýznamnejších povinností kráľov bola povinnosť získavať ich priazeň rituálnymi obetami a takto zabezpečovať poriadok a rozkvet.

Egypťania pociťovali k panovníkovi nesmiernu úctu. Ľudia na kráľovskom dvore bežne bozkávali zem, prv ako po nej kráľ prešiel. Slovo „faraón“ – doslova „veľký dom“ – naráža na hojnosť v kráľovskom paláci, no zároveň pripomína posvätnú úctu obyčajných ľudí k tomuto úradu i k jeho držiteľovi. V priebehu nasledujúcich tisíc rokov, počas Novej ríše, Egypťania síce panovníka takto netitulovali, ale ich vnímanie kráľa a postoj k nemu zjavne vznikol v ranodynastickom období.

Kráľovské insígnie prekypovali symbolizmom. Kráľ nosil berlu a cep, ktoré predstavovali autoritu jeho úradu a úrodnosť krajiny. Kobra zakomponovaná do kráľovskej čelenky bola prichystaná zaútočiť na prípadného nepriatelia ohrozujúceho kráľa. Ďalším symbolom kráľovského titulu bola brada, ktorá sa mohla vyskytovať aj na zobrazeniach panovníčok, hoci ich bolo málo. K najdôležitejším kráľovským ozdobám patril anch, symbol života. Jeho majiteľ mal v rukách moc nad životom i smrťou – bol výlučnou výsadou panovníka a bohov.

 

PREHĽAD EGYPTSKÝCH PANOVNÍKOV

 

 

 

 

 

 

Príspevky

Kráľ Sethi I.

 
26. 4. 2015 | | Rubrika: Panovníci | Komentáre: 0

Kráľ Ramesse III.

kral-ramesse-iii.--200x200-.jpgRamesse III. druhý kráľ 20. dynastie v starovekom Egypte, posledný významný panovník Novej ríše. Bol až siedmym alebo ôsmym nástupcom Ramesseho II. a patril už do novej dynastie. Trón zdedil po svojom otcovi Sethnachtovi, ktorý sa ho zmocnil za bezvládia po smrti ...

 
26. 4. 2015 | | Rubrika: Panovníci | Komentáre: 0

Kráľ Sethi II.

kral-sethi-ii.--200-200-.jpgSethi II. kráľ 19. dynastie (cca 1201 - 1196 pred n. l.) v starovekom Egypte. Mal slávnejšie meno než miesto v dejinách Egypta: bol panovníkom už z čias úpadku, do ktorého sa Egypt dostal v dôsledku zahraničných vpádov a vnútorných rozbrojov krátko po smrti Ramesseho II.

 
20. 4. 2015 | | Rubrika: Panovníci | Komentáre: 0

Kráľ Ramesse XI.

kral-ramesse-xi..jpgRamesse XI. kráľ 20. dynastie (cca 1105 - 1078 pred n. l.) v starovekom Egypte. Trónnym menom sa volal Menmaatre Setepenptah. Za jeho vlády bol Egypt už len zemepisným pojmom a jeho trón iba slávnostným kreslom. Patril do takzvanej skupiny Ramesseovcov, ktorí sa pričinili o hospodársky a politický úpadok Egypta. Ako poklesla jeho medzinárodná prestíž,

 
20. 4. 2015 | | Rubrika: Panovníci | Komentáre: 0

Kráľ Ramesse X.

kral-ramesse-x..jpgRamesse X. kráľ 20. dynastie (cca 1108 - 1106 pred n. l.) v starovekom Egypte. Trónnym menom sa volal Chepermaatre Setepenre, patril do takzvanej skupiny Ramesseovcov, ktorí sa pričinili o hospodársky a politický úpadok Egypta (Ramesse IV. – XI.).  Z neskorších čias ...

 
20. 4. 2015 | | Rubrika: Panovníci | Komentáre: 0

Kráľ Ramesse IX.

kral-ramesse-ix..jpgRamesse IX. kráľ 20. dynastie (cca 1126 - 1108 pred n. l.) v starovekom Egypte. Trónnym menom sa volal Neferkare Setepenre, patril do takzvanej skupiny Ramesseovcov, ktorí sa pričinili o hospodársky a politický úpadok Egypta. Vládol osemnásť rokov; z jeho čias nemáme ...

 
19. 4. 2015 | | Rubrika: Panovníci | Komentáre: 0

Kráľ Ramesse VIII.

kral-ramesse-viii.--200x199-.jpgRamesse VIII. kráľ 20. dynastie (cca 1127 pred n. l.) v starovekom Egypte. Trónnym menom sa volal Wesermaatre Achenamon), patril do takzvanej skupiny Ramesseovcov, ktorí sa pričinili o hospodársky a politický úpadok Egypta. Vládol len niekoľko týždňov (podľa Manehta).

 
19. 4. 2015 | | Rubrika: Panovníci | Komentáre: 0

Kráľ Ramesse VII.

kral-ramesse-vii.--200x200-.jpgRamesse VII. kráľ 20. dynastie v starovekom Egypte. Trónnym menom sa volal Wesermaatre Setepenre Meriamon, patril do takzvanej skupiny Ramesseovcov, ktorí sa pričinili o hospodársky a politický úpadok Egypta. Podľa Manehta sa udržal na tróne len niekoľko mesiacov ...

 
19. 4. 2015 | | Rubrika: Panovníci | Komentáre: 0

Kráľ Ramesse VI.

kral-ramesse-vi.--200x200-.jpgRamesse VI. kráľ 20. dynastie (cca 1143 - 1136 pred n. l.) v starovekom Egypte. Trónnym menom sa volal Nebmaatre Meriamon, patril do takzvanej skupiny Ramesseovcov, ktorí sa pričinili o hospodársky a politický úpadok Egypta. Dosiahol za svojej sedemročnej vlády vojenské ...

 
19. 4. 2015 | | Rubrika: Panovníci | Komentáre: 0

Kráľ Ramesse V.

kral-ramesse-v.--200x200-.jpgRamesse V. kráľ 20. dynastie (cca 1146 - 1143 pred n. l.) v starovekom Egypte. Trónnym menom sa volal Wesermaatre Secheperenre, patril do takzvanej skupiny Ramesseovcov, ktorí sa pričinili o hospodársky a politický úpadok Egypta. Vládol približne len 3 roky a stratil ...

 
19. 4. 2015 | | Rubrika: Panovníci | Komentáre: 0

Kráľ Ramesse IV.

kral-ramesse-iv.-200x200-.jpgRamesse IV. kráľ 20. dynastie v starovekom Egypte. Trónnym menom sa volal Hekamaat Meriamon, patril do takzvanej skupiny Ramesseovcov, ktorí sa pričinili o hospodársky a politický úpadok Egypta. Nastúpil na trón po zavraždení Ramesseho III. v palácovom ...

 
19. 4. 2015 | | Rubrika: Panovníci | Komentáre: 0

Kráľovná Tausret

kralovna-tausret--200x200-.jpgTausret posledná kráľovná 19. dynastie (cca 1188 - ? pred n. l.) v starovekom Egypte. Bola vládnucou kráľovnou nie iba kráľovou manželkou, a jej nástup na trón bol len východiskom z núdze a predzvesťou konca dynastie. Ani jeden z predchádzajúcich dvoch či troch kráľov nezanechal ...

 
18. 4. 2015 | | Rubrika: Panovníci | Komentáre: 0

Kráľ Amenmesse

kral-amenmesse--200x200-.jpgAmenmesse uzurpátor trónu na sklonku 19. dynastie (cca 1200 - 1197 pred n. l.) v starovekom Egypte. Bol pravdepodobne nevlastným bratom kráľa Sethiho II., ktorého zbavil vlády. Pritom nie je vylúčené, že ho dal zavraždiť (a pred tým aj jeho otca Merenptaha).

 
18. 4. 2015 | | Rubrika: Panovníci | Komentáre: 0

Kráľ Siptah

kral-siptah--199x200-.jpgSiptah alebo Saptah predposledný kráľ 19. dynastie (cca 1195 - 1189 pred n. l.) v starovekom Egypte. Bol synom kráľa Sethito II., no nie je  isté, či legitímnym; na trón sa však dostal cez mŕtvolu svojho strýka Amenmesseho, ktorý sa zmocnil vlády násilím.

 
18. 4. 2015 | | Rubrika: Panovníci | Komentáre: 0

Kráľ Ramesse I.

kral-ramesse-i.--200x200-.jpgRamesse I. zakladateľ a prvý kráľ 19. dynastie v starovekom Egypte. Pochádzal z dolnoegyptského Džanetu (Tanisu) a pôvodne bol dôstojníkom. Slúžil v armáde posledných troch (alebo štyroch) kráľov 18. dynastie a väčšinu života strávil v bojoch za udržanie egyptského panstva ...

 
18. 4. 2015 | | Rubrika: Panovníci | Komentáre: 0

Kráľ Thutmose I.

kral-thutmose-i.--200x200-.jpgThutmose I. kráľ 18. dynastie v starovekom Egypte, zakladateľ pohrebiska v Údolí kráľov. Po svojom otcovi Amenhotepovi I. zdedil skonsolidovanú ríšu, ktorá sa už spamätala z vyše storočnej okupácie ázijskými Hyksósmi i z oslobodzovacích bojov za predchádzajúcich kráľov ...

 
18. 4. 2015 | | Rubrika: Panovníci | Komentáre: 0

Kráľ Thutmose IV.

kral-thutmose-iv.--200x200-.jpgThutmose IV. kráľ 18. dynastie v starovekom Egypte. Nastúpil na trón po Amenhotepovi II., synovi Thutmoseho III., hoci nebol legitímnym kráľovským potomkom. O jeho matke vieme len toľko, že bola jednou zo žien kráľovského háremu, a o jeho ceste k moci iba to ...

 
18. 4. 2015 | | Rubrika: Panovníci | Komentáre: 0

Kráľ Thutmose III.

kral-thutmose-iii--200x200-.jpgThutmose III. kráľ 18. dynastie, najväčší dobyvateľ v dejinách Egypta. Bol spomedzi kráľov tohto mena najvýznamnejší a podľa historikov, čo zamieňajú panovnícku slávu s dobyvateľskými úspechmi, dokonca zo všetkých egyptských kráľov najväčší.

 
17. 4. 2015 | | Rubrika: Panovníci | Komentáre: 0

Kráľ Thutmose II.

kral-thutmose-ii.--200x200-.jpgThutmose II., kráľ 18. dynastie (cca 1483 - 1480 pred n. l.) v starovekom Egypte.  V porovnaní so svojim otcom Thutmosem I. a synom Thutmosem III. bol nepochybne menej slávny panovníkom. Jeho vládu vyplnilo potláčanie nepretržitých povstaní na územiach, ktoré si za vojnových ...

 
16. 4. 2015 | | Rubrika: Panovníci | Komentáre: 0

Kráľ Amenhotep IV. (Achnaton)

achnaton-200x200-.jpgAmenhotep IV. (Achnaton), egyptský kráľ (cca 1359 - 1342 pred n. l.), náboženský reformátor a zakladateľ hlavného mesta Achetatonu. Zaujíma výnimočné miesto medzi panovníkmi starého Egypta a od počiatku egyptológie strhuje na seba výnimočný záujem.

 
16. 4. 2015 | | Rubrika: Panovníci | Komentáre: 0

Kráľ Horemheb

kral-horemheb--200x199-.jpgHoremheb, posledný egyptský kráľ 18. dynastie (cca 1318 - 1292 pred n. l.). Podľa prísneho meradla nepatril už do tejto dynastie a nebol s ňou pokrvne ani príbuzensky spojený. Nepochádzal z nej napokon už ani jeho predchodca Aje, ale ten sa do nej aspoň priženil ...

 
15. 4. 2015 | | Rubrika: Panovníci | Komentáre: 0

Kráľ Amenhotep I.

kral-amenhotep-i..jpgAmenhotep I., egyptský kráľ 18. dynastie (cca 1517 - 1497 pred n. l.). Ako panovník zaniká trochu v tieni svojho veľkého predchodcu Ahmoseho I., ktorý oslobodil Egypt spod vyše storočnej nadvlády ázijských Hyksósov a obnovil jeho nezávislosť. Upevnil jednotu krajiny ...

 
13. 4. 2015 | | Rubrika: Panovníci | Komentáre: 0

Kráľ Amenhotep II.

amenhotep-ii.---1---200x200-.jpgAmenhotep II., kráľ 18. dynastie (cca 1424 - 1398 pred n. l. ), zdedil trón po Thutmosem III., podnikol dve trestné výpravy do Ázie, aby potlačil tamojšie povstanie. Podarilo sa mu to s úspechom, ktorý opakoval aj v južných a západných oblastiach. Vyčíta sa mu ...

 
13. 4. 2015 | | Rubrika: Panovníci | Komentáre: 0

Kráľ Amenhotep III.

panovnik-amenhotep-iii.-v-starom-egypte--1---200x200-.jpgAmenhotep III. egyptský kráľ 18. dynastie (cca 1387 - 1348 pred n. l.), jeden z najväčších stavebníkov Novej ríše. Panovníckou slávou prevýšil svojich predchodcov i svojho syna Amenhotepa IV.,  hoci zanechal po sebe ríšu v oveľa horšom stave, ako ju zdedil ...

 
12. 4. 2015 | | Rubrika: Panovníci | Komentáre: 0

Kráľ Ahmose I.

ahmose-i.-egyptsky-panovnik--1---200x200-.jpgAhmose I. zakladateľ 18. dynastie (cca 1543 - 1518 pred n. l.), prvý kráľ Novej ríše. Patrí medzi najvýznamnejším panovníkom starovekého Egypta. Zaslúžil sa o historický predel, ktorým sa skončila v krajine doba nadvlády ázijských Hyksósov a začala sa epocha ...

 
12. 4. 2015 | | Rubrika: Panovníci | Komentáre: 0

Kráľovná Hatšepsut

hatsepsut--200x200-.jpgHatšepsut kráľovná 18. dynastie (asi 1479 - 1457 pred n. l.), stavebníčka chrámu v Dér el-Bahrí. Bola vládnucou kráľovnou, to znamená nie iba kráľovou manželkou, a pretože so ženou na čele štátu vtedajšie ustanovenia nerátali, titulovala sa oficiálne ako „kráľ“ ...

 
10. 4. 2015 | | Rubrika: Panovníci | Komentáre: 0

Kráľ Tutanchamon

Tutanchamon – kráľ 18. dynastie (asi 1347 – 1339 pred n. l.), prvý a najstarší egyptský panovník, ktorého nevylúpenú hrobku objavili archeológovia. „Podľa toho čo sa nám podarilo dodnes zistiť môžeme s istotou povedať, že jedinou pozoruhodnosťou v jeho živote bolo, že zomrel a bol pochovaný“ ...

 
10. 4. 2015 | | Rubrika: Panovníci | Komentáre: 0

Kráľ Senusret II.

kral-senusret-ii.--200x200-.jpgSenusret II. kráľ 12. dynastie v srarovekom Egypte (asi 1881 - 1873 pred n. l.) stavebník pyramídy pri Illáhúne. Bol nástupcom kráľa Amenemheta II., zavraždeného pri palácovom prevrate, a vládol pomerne krátko; posledný dokument, ktorý sa i ňom zmieňuje, ako o vládnucom kráľovi pochádza zo šiesteho roku jeho panovania.

 
24. 9. 2013 | | Rubrika: Panovníci

Kráľ Amenemhet II.

kral-amenemhet-ii.--200x200-.jpgAmenemhet II. kráľ 12. dynastie (asi 1919 - 1881 pred n. l.), stavebník jednej z pyramíd v Dašhúre. Bol synom a nástupcom kráľa Senusreta I. a trónnym menom sa volal Nebkaure, gréckym Ammanemes. Podľa Manehtových Egyptských pamätihodností vládol 38 rokov.

 
5. 9. 2013 | | Rubrika: Panovníci

Kráľ Senusret I.

kral-senusret-i.--200x200-.jpgSenusret I. druhý kráľ 12. dynastie (asi 1964 - 1919 pred n. l.), stavebník jednej z pyramíd pri Lište. Kráľom sa stal už za života svojho otca Amenemheta I., ktorý ho vymenúval za spoluvládcu. Podľa Manehtových Egyptských pamätihodností vládol po jeho boku 10 rokov a samostatne potom ďalších 45 rokov (podľa Turínskeho papyrusu o desať rokov menej). Inštitúcia spoluvládcu, zavedená vtedy v Egypte prvý raz, mala zabezpečiť plynulý prechod najvyššej moci z otca na syna.

 
4. 9. 2013 | | Rubrika: Panovníci