Choď na obsah Choď na menu

Panovníci

panovnici-starovekeho-egypta.jpg

Egyptských kráľov pokladali za živých predstaviteľov Hora aj za synov boha slnka Reho, najdôležitejšieho zo všetkých božstiev. Po smrti panovník odchádzal do ríše mŕtvych, splynul s bohom Reom a jeho následník sa stal novým Horom. Egyptských panovníkov teda pokladali za bohov alebo aspoň za sprostredkovateľov medzi svetom smrteľníkov a svetom bohov. Jednou z najvýznamnejších povinností kráľov bola povinnosť získavať ich priazeň rituálnymi obetami a takto zabezpečovať poriadok a rozkvet.

Egypťania pociťovali k panovníkovi nesmiernu úctu. Ľudia na kráľovskom dvore bežne bozkávali zem, prv ako po nej kráľ prešiel. Slovo „faraón“ – doslova „veľký dom“ – naráža na hojnosť v kráľovskom paláci, no zároveň pripomína posvätnú úctu obyčajných ľudí k tomuto úradu i k jeho držiteľovi. V priebehu nasledujúcich tisíc rokov, počas Novej ríše, Egypťania síce panovníka takto netitulovali, ale ich vnímanie kráľa a postoj k nemu zjavne vznikol v ranodynastickom období.

Kráľovské insígnie prekypovali symbolizmom. Kráľ nosil berlu a cep, ktoré predstavovali autoritu jeho úradu a úrodnosť krajiny. Kobra zakomponovaná do kráľovskej čelenky bola prichystaná zaútočiť na prípadného nepriatelia ohrozujúceho kráľa. Ďalším symbolom kráľovského titulu bola brada, ktorá sa mohla vyskytovať aj na zobrazeniach panovníčok, hoci ich bolo málo. K najdôležitejším kráľovským ozdobám patril anch, symbol života. Jeho majiteľ mal v rukách moc nad životom i smrťou – bol výlučnou výsadou panovníka a bohov.

 

PREHĽAD EGYPTSKÝCH PANOVNÍKOV

 

 

 

 

 

 

Príspevky

Kráľ Amenemhet I.

kral-amenehmet-i.--200x200-.jpgAmenemhet I. prvý kráľ 12. dynastie (asi 1994 - 1964 pred n. l.) zakladateľ hlavného mesta Ičtaweja (Akanta) a stavebník jednej z pyramíd v Lište. Nastúpil na trón po krátkej vláde Mentuhotepa III., posledného kráľa 11. dynastie, u ktorého zastával hodnosť čateja, čiže najvyššieho štátneho hodnostára. Ako dosiahol kráľovskú korunu, ostalo tajomstvom. Po korunovácii založil na strategicky výhodnom mieste pri Fajjúmskej oáze nové hlavné mesto Ičtawej a opustil Waset. Ako kráľ prijal meno Sehetepibre a podľa zachovaných nápisov vládol 30 rokov.

 
2. 9. 2013 | | Rubrika: Panovníci

Kráľ Pepi II.

kral-pepi-ii.--200x200-.jpgPepi II. kráľ z konca 6. dynastie (asi 2370 – 2280 pred n. l.), stavebník pyramídy s množstvom satelitných pyramíd pri Sakkare. Bol vnukom Pepiho I. a na trón nastúpil po predčasnej smrti svojho otca Merenreho; pri korunovácii mal asi šesť rokov. Podľa Manehtových Egyptských pamätihodností, kde sa volá Fiops, vládol 99 alebo 94 rokov, podľa Turínskeho papyrusu 90 rokov.

 
31. 8. 2013 | | Rubrika: Panovníci

Kráľ Veserkare

Veserkare, druhý a málo známy kráľ 6. dynastie (asi 2390 pred n. l.). Manehto ho v Egyptských pamätihodnostiach neuvádza; o jeho existencii vieme však z Abydskej dosky a Turínskeho papyrusu. Nijaké doklady po sebe nezanechal; nenašiel sa ani jeho hrob. Zdá sa, že jeho vláda bola len krátkym intermezzom medzi vládou Tetiho a Pepiho I. Zomrel asi čoskoro po nástupe na trón, a to pravdepodobne násilnou smrťou.

 
31. 8. 2013 | | Rubrika: Panovníci

Kráľ Pepi I.

kral-pepi-i..jpgPepi I. kráľ 6. dynastie (asi 2390 – 2370 pred n. l.), stavebník jednej z pyramíd na juhu od Sakkary. Nastúpil na trón po krátkej vláde kráľa Veserkareho, ktorý zomrel pravdepodobne násilnou smrťou podobne ako jeho predchodca a otec kráľ Teti. Podľa Manehtových Egyptských pamätihodností, kde sa volá Fios, vládol vyše 50 rokov, podľa Turínskeho papyrusu iba 20 rokov, čo je pravdepodobnejšie.

 
30. 8. 2013 | | Rubrika: Panovníci

Kráľ Teti

tetiho-pyramida--200x200-.jpgTeti zakladateľ a prvý kráľ 6. dynastie, stavebník jednej z pyramíd pri Sakkare. Nastúpil na trón po Venisovi, poslednom kráľovi 5. dynastie, ale za akých okolností, to sa nepodarilo vypátrať. Archeologické doklady nenasvedčujú, že by medzi 5. a 6. dynastiou bol dajaký výraznejší predel, a je možné, že Manehto ich vo svojich Egyptských pamätihodnostiach rozdelil iba formálne podľa výpiskov z tohto diela, kde sa po grécky volá Otoes, sídlil v Mennefere (Memfise) a vládol vraj 30 rokov, čo sa zdá prehnané.

 
29. 8. 2013 | | Rubrika: Panovníci

Kráľ Džedkare

djedkare.jpgDžedkare predposledný kráľ 5. dynastie, stavebník jednej z pyramíd pri Sakkare. Známejší je pod osobným menom Isesi, ktoré sa najčastejšie vyskytuje na jeho nápisoch; Turínsky papyrus ho nazýva Džer, Manehto vo svojich Egyptských pamätihodnostiach Tanchares.

 
4. 3. 2013 | | Rubrika: Panovníci

Kráľ Venis

venisova-pyramida.jpgVenis posledný kráľ 5. dynastie, stavebník jednej z najznámejších pyramíd pri Sakkare. Nastúpil na trón po kráľovi Džedkarem a vládol podľa Manehtových Egyptských pamätihodnosti 33 rokov, podľa Turínskeho papyrusu 30 rokov; sídlil v hlavnom meste Mennefere (Memfise).

 
4. 3. 2013 | | Rubrika: Panovníci

Kráľ Niuserre

niuserre-egypt--200x200-.jpgNiuserre, kráľ 5. dynastie, stavebník poslednej pyramídy pri Abú Síre. Nastúpil na trón po málo známom kráľovi Raneferefovi a vládol podľa Manehtových Egyptských pamätihodností, kde sa po grécky volá Ratures, 44 rokov. Turínsky papyrus mu naproti tomu pripisuje len 11 rokov vlády. Bol prívržencom kultu boha Slnka Rea a na jeho počesť dal postaviť Slnečný chrám.

 
28. 2. 2013 | | Rubrika: Panovníci

Kráľ Raneferef

kral-raneferef--200x200-.jpgRaneferef, kráľ 5. dynastie (podľa Manehta 20 r. vlády), stavebník nedokončenej pyramídy v Abú Síru. Bol nástupcom málo známeho kráľa Šepseskareho a sám je takisto málo známy. Na Abydoskej doske sa uvádza jeho meno v podobe Raneferef, na Sakkarskej doske v tvare Chanefere; Manehto ho v Egyptských pamätihodnostiach nazýva Cheres. Vládol asi krátko, lebo pyramída, ktorú si začal stavať, dosiahla len necelý prvý stupeň. Dnes sa už nedajú zistiť ani jej plánované rozmery.

 
26. 2. 2013 | | Rubrika: Panovníci

Kráľ Neferirkare

neferirkareho-pyramida--200x200-.jpgNeferirkare, kráľ 5. dynastie(podľa Manehta 20 r. vlády), stavebník najväčšej pyramídy v Abú Síre. Na trón nastúpil po kráľovi Sahurem, ktorý bol jeho bratom. Zdá sa, že kráčal v šľapajach svojho predchodcu, a to prinajmenej vo vnútornej politike. Bol prívržencom kultu boha Rea, proti ktorému vystupoval jeho otec Šepseskaf, posledný kráľ 4. dynastie.

 
26. 2. 2013 | | Rubrika: Panovníci

Kráľ Sahure

kral-sahure.jpgSahure – druhý kráľ 5. dynastie (podľa Manehta 13 r. vlády), sídlil v hlavnom meste Mennefere (Memfise), stavebník prvej pyramídy pri Abú Síre. Na trón nastúpil po kráľovi Veserkafovi, ktorý pravdepodobne zbavil vlády svojho predchodca Šepseskafa.

 
25. 2. 2013 | | Rubrika: Panovníci

Prehľad egyptských panovníkov

panovnici--200x200-.jpgNa vytvorenie chronologickej tabuľky egyptských panovníkov som použil zdroj z kníh Encyklopedie starověkého Egypta (Miroslav Verner, Břetislav Vachala, Ladislav Bareš) a Bohovia a králi starého Egypta (Vojtech Zamarovský).

 
19. 2. 2013 | | Rubrika: Panovníci | Komentáre: 0

Kráľ Šepseskaf

mastaba-sepseskafa--200x200-.jpgŠepseskaf posledný kráľ 4. dynastie (? - asi 2500 pred n. l.) v starovekom Egypte, stavebník takzvanej Mastaby faraóna. Hoci pochádza z dynastie stavebníkov najväčších pyramíd, nedal si postaviť pyramídu, ale hrobku celkom iného typu, odlišnú od všetkých ...

 
13. 2. 2013 | | Rubrika: Panovníci | Komentáre: 0

Kráľ Veserkaf

kral-veserkaf-200x200-.jpgVeserkaf zakladateľ a prvý kráľ 5. dynastie, stavebník jednej z prvých pyramíd v Sakkare. Vlády sa zmocnil po bojoch s posledným kráľom 4. dynastie Šepseskafom, ktoré viedol ako predstaviteľ prívržencov kultu boha Rea, voči ktorému sa staval Šepseskaf odmietavo. Zdá sa že jeho smrť trocha urýchlil, podrobnosti o tom, ako aj o politickom pozadí týchto bojov, žiaľ, nevieme.

 
12. 2. 2013 | | Rubrika: Panovníci

Kráľ Menkaure

menkaure.jpgMenkaure, kráľ 4. dynastie v starovekom Egypte (2530 – ? pred n. l.), stavebník tzv. Tretej pyramídy pri Gíze. Priame správy o Menkaureho vláde nemáme, no niet pochýb, že si udržal (alebo znova vydobyl) postavenie teokratického despotu, ktoré mali jeho mocnejší predchodcovia.

 
21. 11. 2011 | | Rubrika: Panovníci | Komentáre: 0

Kráľ Rachef

kral-rachef-1.jpgRachef bol egyptský panovník 4. dynastie (asi 2550 - ? pred n. l.), stavebník druhej najväčšej pyramídy v Gíze. Rachef bol synom Chufua, staviteľa Veľkej pyramídy v Gíze, a kráľovnej Henutsen. Mal niekoľko bratov, najznámejším z nich bol Radžedef. Rachef mal niekoľko ...

 
17. 11. 2011 | | Rubrika: Panovníci | Komentáre: 0

Kráľ Radžedef

radjedef--200x200-.jpgRadžedef alebo Džedefre bol kráľom 4. dynastie v starovekom Egypte, pravdepodobne syn a nástupca známeho Chufua, stavebník nedokončenej pyramídy v Abú Rawáši. Vládol približne v rokoch 2530 pred n. l. alebo neskôr, a ako prvý v histórii egyptských panovníkov ...

 
16. 11. 2011 | | Rubrika: Panovníci | Komentáre: 0

Kráľ Chufu

chufu-1--200x200-.jpgChufu, druhý panovník 4. dynastie (asi 2575 - ? pred n. l.) starovekého Egypta. Vo všeobecnosti je považovaný za staviteľa Veľkej pyramídy v Gíze, jediného zo Siedmych divov sveta, ktorý dosiaľ stojí. V povedomí ľudstva žije väčšinou pod gréckym menom Cheops ...

 
14. 11. 2011 | | Rubrika: Panovníci | Komentáre: 0

Kráľ Snofru

kral-snofru.jpgSnofru bol zakladateľ a prvý kráľ 4. dynastie (asi 2600 - ? pred n. l.) starovekého Egypta. Snofru bol manželom Hetepheres, o ktorej sa predpokladá, že bola dcérou jeho predchodcu Huneja. Zdá sa, že jeho svokor mohol byť zároveň aj jeho otcom, pričom Snofru ...

 
14. 11. 2011 | | Rubrika: Panovníci | Komentáre: 0

Kráľ Hunej

kral-hunej.jpgHunej bol posledný faraón 3. dynastie v starovekom Egypte. Pravdepodobne bol otcom kráľovny Hetepheres I., ktorá sa stala manželkou nasledujúceho faraóna Snofrua. Bol prvým panovníkom, ktorý si nechal zapísať svoje trónne meno do katruše, hieroglyfického ...

 
13. 11. 2011 | | Rubrika: Panovníci | Komentáre: 0

Kráľ Chaba

chabova-pyramida.jpgChaba bol kráľ 3. dynastie starovekého Egypta. Predpokladá sa, že na trón nastúpil po Horovi Sechemchetovi a vládol pomerne krátko, (možno okolo 2650 pred n. l.), aj keď tento časový údaj je do veľkej miery hypotetický a zakladá sa na niekoľkých málo záznamoch, ktoré o tomto kráľovi máme.

 
12. 11. 2011 | | Rubrika: Panovníci | Komentáre: 0

Kráľ Sechemchet

sechemchet.jpgSechemchet bol egyptským kráľom 3. dynastie (asi 2670 - ? pred n. l.). Jeho meno sa dá preložiť ako "silné je spoločenstvo bohov", dejepisec Manehto o ňom píše, že panoval iba šesť rokov. Faraónová krátka vláda spôsobila, že jeho pyramída zostala nedokončená ...

 
12. 11. 2011 | | Rubrika: Panovníci | Komentáre: 0

Kráľ Džoser

djoser--199x200-.jpgDžoser („Posvätný“ alebo „Zbožný“) alebo Necerichet („Miláčik boha“) bol pravdepodobne druhým panovníkom 3. dynastie starovekého Egypta a prvým panovníkom Starej ríše, ktorý si nechal vystavať pyramídu (dnes Stupňovitá pyramída v Sakkáre).

 
12. 11. 2011 | | Rubrika: Panovníci

Kráľ Chasechemuej

khasekhemwy--200x199-.jpgChasechemuej posledný alebo predposledný egyptským kráľ 2.dynastie (? - asi 2700 pred n. l.). O tomto panovníkovi sa veľa nevie. Viedol niekoľko dôležitých vojenských ťažení, vrátane vojny proti Dolnému Egyptu. Postavil aj niekoľko známych stavieb, z ktorých niektoré ...

 
11. 11. 2011 | | Rubrika: Panovníci | Komentáre: 0

Kráľ Peribsen

peribsen--200x200-.jpgPeribsen egyptský kráľ 2. dynastie (? - pred 2700 pred n. l.). Poradie vačšiny panovníkov 2. dynastie nepoznáme, ani ich presný počet, problémom je aj ich identifikácia podľa mien z dobových i neskorších prameňov. Nevieme teda, kto bol Peribsenov bezprostredný predchodca ...

 
10. 11. 2011 | | Rubrika: Panovníci | Komentáre: 0

Kráľ Sened

sened-egypt--200x200-.jpgSened kráľ 2. dynastie (okolo 2850 pred n. l.), predchodca alebo nástupca kráľa Peribsena. Okrem výpisku z Manehtových Egyptských pamätihodnostiach, podľa ktorého sa volal po grécky Setenes a vládol vraj 41 rokov, nevieme o ňom nič. Pritom bol nepochybne významným ...

 
10. 11. 2011 | | Rubrika: Panovníci | Komentáre: 0

Kráľ Wenegnebtej

wenegnebtej--200x200-.jpgWenegnebtej málo známy kráľ 2. dynastie (okolo 2850 pred n. l.). O jeho vláde nevieme nič a dobové doklady o jeho existencii sú veľmi vzácne. Predstavujú ich len nápisy s jeho menom na fragmentoch váz, ktoré sa našli v podzemí stupňovej pyramídy kráľa Džosera ...

 
10. 11. 2011 | | Rubrika: Panovníci | Komentáre: 0

Kráľ Ninečer

nynetjer_3--199x200-.jpgNinečer kráľ 2. dynastie (po 2900 - ? pred n. l.). Kým o jeho dvoch dynastických predchodcoch nemáme takmer správy, z čias jeho vlády, ktorá trvala podľa Manehtových Egyptských pamätihodnostiach 47 rokov, sa zachovali už kronikárske záznamy.

 
10. 11. 2011 | | Rubrika: Panovníci | Komentáre: 0

Kráľ Raneb

raneb-200-200.jpgRaneb (alternatívne čítanie Horova mena tohto kráľa je Nebre), oveľa neskoršie Turínsky kráľovský papyrus ho uvádza pod menom Kakao, bol druhý panovník 2. dynastie (asi po 2900 pred n. l.) v starovekom Egypte v Archaické dobe. Podľa Manehta zaviedol kult ...

 
10. 11. 2011 | | Rubrika: Panovníci | Komentáre: 0

Kráľ Hetepsechemuej

kral-hetepsechemuej-200-200.jpgHetepsechemuej alebo Budžau, Boetos bol prvý vládca 2. dynastie (asi 2900 - ? pred n. l.) starovekého Egypta. Jeho meno znamená „Dve moci sú v mieri“. O jeho panovaní sa vie veľmi málo. Je možné, že Hetepsechemuej dosiahol trón svadbou s princeznou. Nevieme s istotou povedať ...

 
9. 11. 2011 | | Rubrika: Panovníci | Komentáre: 0