Choď na obsah Choď na menu

Preddynastické obdobie

20. 11. 2011

chronologia-starovekeho-egypta.jpg

Preddynastické obdobie je obdobie dejín Egypta zhruba medzi rokmi 5500/5300 a 3150/3000 pred n. l. Predchádzalo ranodynastickému obdobiu (archaickému obdobiu).

Tradične sa za preddynastické obdobie egyptských dejín považuje práve doba od vzniku prvých neolitických osád (6000 pred n. l.) po zjednotenie Egypta faraónom Narmerom (okolo 3150 pred Kn. l.) a založenie prvej dynastie. Pomenovanie „preddynastická“ však už dnes nie je považované medzi egyptológmi za úplne správne, pretože, ako ukazujú najnovšie výskumy, k zjednoteniu Egypta viedol skôr dlhodobý, postupný proces a Narmerovo vojenské víťazstvo bol len jeho posledným štádiom. Z tohto dôvodu sa hovorí o protodynastickej dobe alebo tiež o 0. dynastii, ktorá predchádzala prvej dynastii. Protodynastické obdobie pokrýva obdobie približne od r. 3250 do 3150 pred n. l.

Preddynastické obdobie bolo rozdelené na niekoľko kultúrno-historických období nazvaných podľa nálezísk, z ktorých pochádzajú nálezy. Toto delenie je pre nedostatok archeologického materiálu nepresné a slúži skôr pre orientáciu archeológov ako pre exaktné rozdelenie obdobia, počas ktorého sa nezávisle na sebe vyvíjalo v Egypte niekoľko kultúr. Vývoj v preddynastickej dobe prebiehal podľa archeologických dokladov v Hornom a Dolnom Egypte nezávisle. Medzi oboma kultúrnymi okruhmi jestvovalo síce spojenie, ale len veľmi obmedzené, podobne ako spojenie medzi egyptským kultúrnym okruhom a civilizáciami Blízkeho východu.

Podľa moderných dohadov sa ľudia objavovali v nílskom údolí už 200 000 rokov pred n. l. Títo prví Egypťania boli skupinami kočovných lovcov a zberačov, ktorý sa voľne pohyboval po území dnešnej Sahary, vtedy úrodnej krajine s bohatstvom zvere a rastlinstva. Dôkazy o osadách usadených poľnohospodárov máme až z obdobia okolo r. 6000 pred n. l. Táto kultúra nesie v sebe určité znaky, ktoré naznačujú, že sa mohlo jednať o priamych predkov starovekých Egypťanov.

Jednotlivé preddynastické obdobia v Dolnom Egypte

Fajjúm – najstaršie sídliská približne z r. 5200 pred n. l vznikajúce okolo jazera vo Fajjúmskej oáze. Pestovanie jačmeňa a ľanu na úrodnej pôde okolo jazera. Okrem toho lov veľkej zveri, rýb a mušlí z jazera. Pletenie rohoží a košíkov z rákosia, ručná výroba keramiky.

Merimda – pomerne veľké sídlisko v nílskej delte, ktoré vzniklo okolo r. 5000 pred n. l. Merimdská kultúra má niektoré prvky spoločné s fajjúmskou, mohli byť príbuzné. Doklady existencie domov zo sušených tehál. Podobne ako osada v Merimde mohli vyzerať aj ďalšie osady v nílskej delte, ktorá svojou úrodnosťou v tejto dobe musela lákať prvých roľníkov. O iných kultúrach však nemáme hmotné doklady, jednak preto, že boli pochované pod naplvenými nánosmi bahna počas tisícročí, jednak preto, že do dnešného dňa je delta husto obývaná, čo znemožňuje vykopávky.

El-Omárí – približne 4100 pred n. l., doklady už aj o chove dobytka.

Maádí – od r. 3800 pred n. l. Sídlisko na východnom brehu Nílu. Jeho poloha umožňovala obchod tak s osadami v Hornom Egypte ako s kultúrami v Sýrii a Palestíne. V Maádí sa tiež po prvý raz začala používať pri remeselnej výrobe meď zo Sinajského polostrova.

Kultúrne okruhy Horného Egyptu

badarijská kultúra (5000/4500/4300 pred n. l.)

nagádska kultúra (4400/4000 - 3200 pred n. l.)

Počiatky preddynastických kultúr v Hornom Egypte sú asi o 700 rokov mladšie ako v Merimdská kultúra, ale napriek počiatočnému náskoku prebieha vývoj na severe pomalšie a Horný Egypt čoskoro získava prevahu nad Dolným Egyptom.

0.dynastia (asi 3250 - 3150) pred n. l.

Nazývaná tiež Nakáda III. Strediskami nakádskej kultúry sú stále Nakáda a Nechen, pribúdajú k nim navyše mestá Abydos a Cenej (This). Počas tohto obdobia sa najprv králi z Nechenu (Hierakonpolu) a po nich králi z Abydu pokúšali získať vládu nad celým Horným Egyptom a ďalej zmocniť sa aj menej rozvinutého Dolného Egypta. K prvému pokusu o zjednotenie došlo pravdepodobne za vlády kráľa Škorpióna z hierkanopolskej dynastie, ale trvalo takmer sto rokov, než sa to podarilo Menimu, kráľovi z Abydu. Je považovaný za zakladateľa prvej dynastie a zjednoteného starovekého Egypta.

PANOVNÍCI   BOHOVIA   PYRAMÍDY   CHRONOLÓGIA   STAROVEKÝ EGYPT

egyptan.-sk-panovnici.jpg

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.