Choď na obsah Choď na menu

Chronológia

chronologia-starovekeho-egypta.jpg

O najstaršiu chronológiu egyptských dejín sa pokúsil už v 4. storočí pred n. l. egyptský kňaz a historik Manethó. V svojom diele Aigyptiaka uvádza faraónov rozdelených do 31 dynastii. Tento spôsob delenia používajú egyptológovia aj dnes. Okrem Manethónovho spisu sa moderná egyptská chronológia opiera o ďalšie písomné pramene egyptských dejín – hlavne Turínsky zoznam kráľov a Zoznam kráľov z Abydosu, ktoré udávajú mená a roky panovania historických aj mytologických vládcov starého Egypta – a v posledných dobách aj o ďalšie metódy, napríklad datovanie pomocou peľových zŕn, alebo synchronizáciou so záznamami iných kultúr.

Dejiny starovekého Egypta sa štandardne delia na viacero období podľa toho, či bola zem pod nadvládou jedného vládnuceho rodu (Ríše), alebo rozdrobená na niekoľko menších kráľovstiev (Prechodné obdobia). Každé z týchto období je ďalej rozdelené do dynastii, ktoré zodpovedajú vláde kráľov spoločného pôvodu. V staroegyptských dejinách rozlišujeme nasledovné historické obdobia:

0. dynastia

PREDDYNASTICKÉ OBDOBIE

1. - 2. dynastia

ARCHAICKÉ OBDOBIE

3. - 6. dynastia

STARÁ RÍŠA

7. - 11. dynastia

PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE

12. - 14. dynastia

STREDNÁ RÍŠA

15. - 17. dynastia

DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE

18. - 20. dynastia

NOVÁ RÍŠA

21. - 24. dynastia

TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE

25. - 31. dynastia

NESKORÁ DOBA

 

Samotní Egypťania nepoužívali jednotné datovanie, ale určovali rok len podľa práve vládnúceho faraóna, čo sťažuje prácu egyptológov. To spolu s chýbajúcimi dokladmi z niektorých historických období spôsobuje, že sa jednotliví egyptológovia rôznia v určovaní rokov vlády jednotlivých panovníkov. Pri najstarších dejinách Egypta tak vzniká rozdiel medzi odlišnými chronológiami aj viac ako 400 rokov.

 

 

 

Príspevky

Neskorá doba

chronologia-starovekeho-egypta--200x200-.jpg

V tejto dobe stratil Egypt výrazne na mediznárodnej prestíži, ktorú budovali faraóni počas Novej ríše. Egyptskí spojenci na Blízkom východe sa stali korisťou rastúcej Asýrskej ríše a od roku 700 pred n. l. sa vojna s touto veľmocou zdala byť nevyhnutnosťou aj pre Egypt. Za Šabaku vládli medzi dvoma ríšami ešte priateľské vzťahy, ale už Taharka musel viesť proti asýrskemu kráľovi Asarhaddonovi obrannú vojnu a bol ním nakoniec zosadený a nahradený bábkovým kráľom Nekonom.

 
28. 11. 2011 | | Rubrika: Chronológia | Komentáre: 0

Tretie prechodné obdobie

chronologia-starovekeho-egypta--200x200-.jpgTretie prechodné obdobie je obdobie egyptských dejín zahŕňajúce 21. - 24. dynastiu, teda roky cca 1078 - 720 pred n. l.. U mnohých autorov sa tretie prechodné obdobie neuvádza a zodpovedajúce obdobie je súčasťou Neskorého obdobia.

 
27. 11. 2011 | | Rubrika: Chronológia | Komentáre: 0

Nová ríša

chronologia-starovekeho-egypta--200x200-.jpg

Možno v dôsledku cudzej nadvlády Hyksósov počas Druhého prechodného obdobia sa králi Novej ríše pokúšali vytvoriť nárazníkovú oblasť medzi Egyptom a Blízkym východom. Získané územia v Ázii, spolu s výbojmi v Núbii, priniesli Egyptu najväčší územný rozmach. Vážnymi súpermi ďalšieho postupu v Ázii sa stali až Chetiti, s ktorými museli Egypťania viesť niekoľko vojen o vládu nad Sýriou.

 
26. 11. 2011 | | Rubrika: Chronológia | Komentáre: 0

Druhé prechodné obdobie

chronologia-starovekeho-egypta--200x200-.jpgDruhé prechodné obdobie sa označuje doba medzi Starou a Novou ríšou, kedy staroveký Egypt upadol opäť do zmätku a rozpadol sa na viacero kráľovstiev. Táto doba je najväčšmi známa vpádom ázijských Hyksósov do Egypta, kde založili 15. a 16. dynastiu.

 
25. 11. 2011 | | Rubrika: Chronológia | Komentáre: 0

Stredná ríša

chronologia-starovekeho-egypta--200x200-.jpg

So zaradením dynastii do Strednej ríše majú egyptológovia ťažkosti, jednak preto, že časť vládcov 11. dynastie nevládla nad celým Egyptom, a teda spadá ešte do predošlého Prechodného obdobia, jednak preto, že počínajúc 13. dynastiou sa začínajú do Egypta sťahovať kmene z Blízkeho východu, ktoré krajinu ovládli počas nasledujúceho Druhého prechodného obdobia ako Hyksósovia. Faraóni 13. dynastie postupne strácali vládu nad celým Egyptom, takže panovníci 14. dynastie už vládli len nad nílskou deltou. Kniežatá Hyksósovi sami založili 15. a neskôr 16. dynastiu.

 
24. 11. 2011 | | Rubrika: Chronológia | Komentáre: 0

Prvé prechodné obdobie

chronologia-starovekeho-egypta--200x200-.jpg

Prvé prechodné obdobie je obdobie staroegyptských dejín medzi koncom Starej a začiatkom Novej ríše. V závislosti na tom, ktorú dynastiu považujú historici za definitívne uzavierajúcu Starú ríšu, či šiestu alebo ôsmu, do Prvého prechodného obdobia spadajú siedma, ôsma, deviata, desiata a z veľkej časti jedenásta dynastia.

 
23. 11. 2011 | | Rubrika: Chronológia | Komentáre: 0

Stará ríša

chronologia-starovekeho-egypta--200x200-.jpg

Egypťania Starej ríše boli ľudia izolovaní od iných civilizácií morom a púšťou, čo ovplyvnilo ich myslenie. Cudzinci boli v Egypte v tomto období zriedkavosťou a Egypťania pre nich nepoužívali pomenovanie ľudia, remec. Toto označenie mali vyhradené pre seba, pretože verili, že jedine oni majú výhradné právo na posmrtný život. Navyše už za Starej ríše dosiahol Egypt takmer úplnú hospodársku sebestačnosť, čo ešte viac znižovalo jeho potrebu stýkať sa s inými kultúrami.

 
22. 11. 2011 | | Rubrika: Chronológia | Komentáre: 0

Archaické obdobie

chronologia-starovekeho-egypta--200x200-.jpg

Niekedy medzi rokmi 3150 a 3100 pred n. l. sa podarilo jedinému vládcovi z Abydu zlomiť nezávislosť Dolného Egypta a zjednotiť Egypt od nílskej delty po prvý katarakt pri Asuáne. Podľa egyptského historika Manethóna bolo jeho meno Meni. Tento kráľ by mohol byť tou istou osobou ako Narmer z Narmerovej palety alebo vládca známy pre historikov ako Hor-Aha, nedostatok dokladov z tej doby a zmätenosť neskorších prameňov však znemožňujú presne určiť panovníkovu identitu.

 
21. 11. 2011 | | Rubrika: Chronológia | Komentáre: 0

Preddynastické obdobie

chronologia-starovekeho-egypta--200x200-.jpg

Tradične sa za preddynastické obdobie egyptských dejín považuje práve doba od vzniku prvých neolitických osád (6000 pred n. l.) po zjednotenie Egypta faraónom Narmerom (okolo 3150 pred Kn. l.) a založenie prvej dynastie. Pomenovanie „preddynastická“ však už dnes nie je považované medzi egyptológmi za úplne správne, pretože, ako ukazujú najnovšie výskumy, k zjednoteniu Egypta viedol skôr dlhodobý, postupný proces a Narmerovo vojenské víťazstvo bol len jeho posledným štádiom.

 
20. 11. 2011 | | Rubrika: Chronológia | Komentáre: 0