Choď na obsah Choď na menu

Bohovia

bohovia-starovekeho-egypta.jpg

Egyptské náboženstvo bolo veľmi zložité a vyžadovalo si uctievanie mnohých bohov a bohýň, ktorých namaľované, vyryté alebo vymodelované podoby zdobia hrobky, chrámy a širokú škálu bežných predmetov. Náboženstvo predstavovalo predovšetkým tolerantný, všetko zahrňujúci systém viery, schopný obsiahnuť zdanlivo protichodné mýty a legendy. Každý príbeh o bohoch mal miestnu obmenu, pričom ani jednu z nich nepovažovali za menej platnú než tú druhú. Dokonca aj taký základný mýtus, akým je príbeh o stvorení sveta, sa objavil v troch nápadne odlišných – ale rovnako prijímaných – verziách.

 • AKER - boh Zeme a neskôr aj vesmíru, ochranca mŕtvych
 • AMON – boh mesta Wasetu (Téb), stvoriteľ a pán sveta, kráľ bohov
 • AMSET – jeden zo štyroch synov boha Hora, ochranca pozostatkov zomretých
 • ANIT – bohyňa vojny a ochrankyňa ľudí pred nebezpečnými divými zvieratami
 • ANUKET – bohyňa nílskych kataraktov a priľahlých území, neskôr celej Núbie
 • ANUP – boh mumifikácie a pohrebísk, uctievaný v podobe čierneho šakala
 • APOP – démon v podobe obrovského hada, nepriateľ boha Slnka Rea
 • ASTIRET – bohyňa lásky a plodnosti, navyše aj vojny
 • ATON – boh Slnka a samo Slnko, za kráľa Achnatona jediný oficiálne uznávaný egyptský boh
 • ATUM – iunský (heliopolský) praboh a stvoriteľ sveta, Otec bohov a pán všetkého
 • BAAL – boh ázijského pôvodu, ktorý bol v Egypte stotožňovaný s bohom Sutechom
 • BANEBDŽEDET – boh plodnosti uctievaný v podobe barana alebo capa
 • BASTET – posvätná mačka a bohyňa v podobe mačky, ochrankyňa mesta Perbastetu (Bubastisu)
 • BES – ochranný démon a neskôr boh v podobe nevzhľadného trpaslíka
 • DUAJ – boh očného lekárstva, pomocník boha Thowta
 • DUAMUTEF – jeden zo štyroch synov boha Hora, ochranca pozostatkov zomretých
 • DUAU – boh rannej kráľovej toalety, Pán východných krajín
 • ESET – manželka boha Usira a matka boha Hora, Pani mocných slov, Najväčšia z bohov a bohýň
 • GEB – boh Zeme a sama Zem, Otec bohov
 • HA – boh západnej púšte a krajín ležiacich na západ od Egypta
 • HAPEJ – boh zúrodňujúcej sily Nílu a jej zosobnenie, niekedy tiež zosobnený Níl
 • HAPI – jeden zo štyroch synov boha Hora, ochranca pozostatkov zomretých
 • HARPOKRATES – boh Hor v podobe dieťaťa, podľa Grékov a Rimanov „egyptský boh mlčania“
 • HATHOR – bohyňa neba a jeho stelesnenie, matka a manželka boha Slnka, bohyňa lásky a radosti
 • HATMEHEJET – bohyňa v podobe ryby alebo ženy s rybou hlavou
 • HEH – boh nekonečnosti priestoru a času, darca nesmrteľnosti
 • HEHU – boh priestorovej nekonečnosti
 • HEKET – bohyňa v podobe žaby, darkyňa a ochrankyňa života
 • HEMUSET – ochranná bohyňa, ženský náprotivok k „ochrannému duchu“, resp. „duchovnému dvojníkovi“ Kaovi
 • HERIŠEF – boh mesta Neninisutu (Herakleopolu), uctievaný v podobe barana alebo muža s baraňou hlavou
 • HERON – boh v podobe jazdca, uctievaný v Egypte hlavne cudzincami
 • HOR – boh v podobe sokola alebo muža so sokoľou hlavou; boh Slnka, neba a svetla
 • HU – boh zosobňujúci slovo a rozum
 • CHENTEJIMENTEJU – ochranný boh abydského pohrebiska
 • CHEPRER – boh Slnka zosobnený v skarabeovi
 • CHNUM – boh plodnosti a stvoriteľ všetkého živého, uctievaný v podobe barana alebo muža s baraňou hlavou
 • CHONSU – wasetský (tébsky) boh Mesiaca, uctievaný aj ako boh lekárstva; syn boha Amona a bohyne Mut
 • IAH – boh Mesiaca a sám Mesiac
 • IHEJ – boh hry na hudobný nástroj zvaný sistrum
 • IMENTET – bohyňa Západu a západných krajín, Pani pohrebísk
 • INHERET – boh mesta Čeneja (Tinisu), Pán bitky, Kráľ bohov
 • IPET –bohyňa v podobe hrošice uctievaná vo Wasete (Tébach) ako Veľká rodička bohov
 • JUNMUTEF – boh nesúci nebesia a kráľov sprievodca k bohom
 • KADEŠ – bohyňa lásky a ľúbostného života
 • KAMUTEF – boh plodivej sily, Stvoriteľ seba samého
 • KEBEHSENUF - jeden zo štyroch synov boha Hora, ochranca pozostatkov zomretých
 • KEBEHUT – bohyňa v podobe kobry, uctievaná ako darkyňa vody a ochrankyňa mŕtvych
 • KEKU – boh temnoty; jeden z prabohov, „ktorých vláda sa už skončila“
 • KEMATEF – boh Amon ako praboh v podobe hada
 • MAAT – bohyňa pravdy a spravodlivosti, dcéra boha Slnka Rea
 • MAFDET – trestajúca a ochranná bohyňa v podobe mačkovitej šelmy
 • MAIHESA – boh vojny v podobe leva, uctievaný v dolnoegyptskom Leontopole
 • MANDULIS – núbijský boh Slnka, podobný bohu Horovi
 • MEHEJET – bohyňa v podobe levice, manželka boha Inhereta
 • MEHEJETWERET – bohyňa stelesňujúca v podobe kravy pravodstvo, z ktorého vystúpilo na svet Slnko
 • MEHEN – podsvetný boh v podobe hada, sprievodca a ochranca boha Rea
 • MENHEJET – bohyňa vojny v podobe levice, manželka boha Chnuma
 • MENKET – bohyňa mŕtvych, darkyňa nápojov v podsvetí
 • MERESGER – ochranná bohyňa wasetského (tébskeho) pohrebiska, Pani Západného Wasetu
 • MERET – bohyňa chrámovej hudby a spevu
 • MESCHENET – bohyňa miesta a času narodenia človeka, zobrazovaná v podobe tehly s ľudskou hlavou
 • MIN – boh plodivej sily, stvoriteľ sveta a živiteľ ľudí, Otec a kráľ bohov
 • MONTU – wasetský (tébsky) boh vojny, Pán Wasetu
 • MUT – manželka wasetského (tébskeho) boha Amona a matka boha Chonsua, Pani nebies
 • NEBTHET – sestra a manželka boha Sutecha, ochranná bohyňa mŕtvych
 • NEFERTEM – boh vône a svetla, uctievaný v lotosovom kvete
 • NECHBET – ochranná bohyňa Horného Egypta, uctievaná v podobe supice
 • NEIT – ochranná bohyňa mesta Sais, bohyňa vojny a umenia, Matka bohov
 • NEPER – boh zrna a samo zrno, Darca obživy
 • NIU – boh „toho, čo nie je“
 • NUN – boh pravodstva, z ktorého vzišiel svet, Stvoriteľ sveta a Otec bohov
 • NUT – bohyňa neba a samo nebo, Rodička bohov a Pani západu
 • PACHET – bohyňa v podobe levice, resp. divej mačky, Pani púšte
 • PTAH – boh mesta Mennefera (Memfisu). Stvoriteľ sveta, Otec bohov a ľudí
 • RE – boh Slnka a samo Slnko, Pán neba, Stvoriteľ a vládca sveta
 • RENENUTET – bohyňa plodnosti a úrody, Pani sýpok
 • RERET – bohyňa v podobe hrošice, uctievaná ako ochrankyňa dojčiacich žien a dojčiat
 • REŠPU – ochranný boh, Nepriateľ nepriateľov
 • SAH – ochranný boh mŕtvych, stelesnený v súhvezdí Orióna, Kráľ hviezd
 • SATET – bohyňa nílskych kataraktov a priľahlých území, neskôr všetkých krajín na juh od Egypta
 • SEBEK – boh v podobe krokodíla a sám krokodíl, Vládca polí a rastlín, Všemocný pán
 • SECHMET – bohyňa vojny v podobe levice alebo ženy s hlavou levice
 • SELKET – ochranná bohyňa, uctievaná v podobe škorpióna
 • SEPA – ochranný boh, uctievaný v podobe stonožky
 • SERAPIS – boh mesta Alexandrie, uctievaný v grécko-rímskej dobe ako najvyšší egyptský boh
 • SEŠAT – bohyňa písma a počítania, Pani spisov a plánov
 • SIA – boh zosobňujúci poznanie a rozum
 • SOKAR – boh menneferského (memfiského) pohrebiska a zároveň boh mŕtvych
 • SOPDET – bohyňa nílskych záplav, stelesnená vo hviezde Sírius, Pani nového roka
 • SOPDU – ochranný boh egyptských hraníc, Pán cudzích krajín, Východný Hor
 • SUTECH – boh púšte, búrok a mora; brat a vrah boha Usira
 • ŠAJ – boh ľudského osudu a sám osud
 • ŠED – ochranný boh, pomáhajúci ľuďom proti nebezpečným zvieratám
 • ŠESEMU – boh vína a oleja, ochranca múmií a vykonávateľ trestu nad hriešnikom
 • ŠU – boh vzduchu a sám vzduch, boh svetla, Otec bohov
 • TAIT – bohyňa tkáčstva a ochrankyňa posvätných rúch
 • TATENEN – praboh mesta Mennefera (Memfisu), Otec bohov a ľudí
 • TAWERET – bohyňa pôrodu a materstva, uctievaná v podobe hrošej samice
 • TEFNUT – bohyňa vody a vlhkosti, Matka bohov
 • TENEMET – bohyňa medu, mlieka, piva, ochrankyňa mŕtvych
 • THOWT – boh múdrosti a učenosti, písma a reči, Veľký boh neba, Veľký boh podsvetia
 • USIR – boh mŕtvych a vládca podsvetia, Kráľ bohov a ľudí, Pán večnosti
 • WADŽET – ochranná bohyňa Dolného Egypta, uctievaná v podobe kobry
 • WENUNET – bohyňa mesta Chemenu (Hermopolu), uctievaná v podobe zajaca
 • WEPWAWET – boh vojny a smrti, uctievaný v podobe vlka alebo šakala

 

 

 

 

 

Príspevky

Bohyňa Wadžet

bohana-wadzet--200x200-.jpgV preddynastickom období na území delty uctievali Wadžet v podobe kobry. Stala sa patrónkou Dolného Egypta a zvyčajne ju zobrazovali s červenou korunou na hlave ako symbol severnej časti krajiny. Jej južnou partnerkou bola Nechbet a na zobrazeniach korunovácií po zjednotení Egypta kráľ prijíma červenú i bielu korunu od Wadžet a od Nechbet.

 
25. 9. 2013 | | Rubrika: Bohovia

Boh Thowt

boh-thowt--200x200-.jpgThowta si Egypťania uctievali v podobe ibisa alebo paviána a často ho zobrazovali s perom z trstiny v ruke. Bol pisárom bohov aj úradných zapisovateľov pri obrade váženia srdca. Thowt bol aj bohom múdrosti. Vraj vymyslel hieroglyfické písmo a napísal štyridsaťdva kníh obsahujúcich všetku múdrosť celého sveta.

 
24. 9. 2013 | | Rubrika: Bohovia

Boh Sutech

boh-sutech--200x200-.jpgSutech, jeden z deviatich členov heliopolskej Enneady (Deviatky), predstavoval chaos a zlo. Zvyčajne ho zobrazovali ako vymyslené psovité zviera s dlhým ňufákom a s rozoklaným chvostom. Pokiaľ ide o skutočné zvieratá, Sutecha dávali do súvislosti s prasaťom – a so zvieratami ohrozujúcimi poriadok, napríklad s krokodílom, hrochom a hadom.

 
24. 9. 2013 | | Rubrika: Bohovia

Bohyňa Sechmet

bohyna-sechmet--200x200-.jpgLevia bohyňa sa vlastne volala „mocná“ a poukazuje to, že agresívnosť bola jej prvoradou vlastnosťou. Bola bohyňou vojna, pomáhala kráľom poraziť nepriateľa. Bola aj jedným z očí boha slnka, ktoré vykonávali pomstu na nepriateľoch tohto božstva, jej otca.

 
13. 9. 2013 | | Rubrika: Bohovia

Boh Re

boh-re--200x200-.jpgRe bol popredným slnečným bohom s kultovým strediskom v Heliopole. Za Starej ríše sa jeho kult rozšíril po celej krajine a počas 4. dynastie si králi začínali vkladať do kráľovskej titulatúry epiteton „syn Reho“. Stupňovitá pyramída vznikla ako schodisko, po ktorom sa kráľ mohol pridať k bohu slnka na jeho púti po oblohe.

 
12. 9. 2013 | | Rubrika: Bohovia