Choď na obsah Choď na menu

Záhada hrobky KV 55

udolie-kralov.jpg

Údolie kráľov v Tébach

V januári 1907 našla expedícia Američana Theodora M. Davisa v Udolí kráľov v Tébach hrobku. Jej zničený obsah bol ako pri väčšine hrobiek v Egypte rozhádzaný, ale v tomto prípade neporiadok nemali na rováši vykrádači hrobiek, ale bol pravdepodobne dôsledkom oficiálnych aktivít v dávnych časoch. Vyriešenie záhady, čo sa tam stalo, zamestnávalo mysle egyptologov takmer storočie a ešte i dnes je takmer toľko riešení koľko je bádateľov. Hrobka s oficiálnym názvom KV 55 pozostáva zo schodiska, chodby a jedinej komory. V hrobke bolo rozhádzaných veľa predmetov, najväčšmi bola zničená svätyňa, ktorú pôvodne dal postaviť okolo sarkofágu kráľovnej Teje, manželky Amenhotepa III, jej syn Achnaton. Achnaton je známy ako kacírsky faraon, ktorý zrušil tradičné egyptské náboženstvo v prospech uctievania jediného slnečného boha Atona. Okolo komory boli položené štyri ochranné amulety a na jednom z nich bolo faraonovo meno. Vo výklenku na severnej stene komory stáli štyri kanopy, pôvodne vyrobené na vnútornosti mladšej Achnatonovej manželky Kije, ale nápisy na nich boli zoškrabané. Na otlačkoch hlinenej pečate, ktoré sa našli na podlahe hrobky, bolo meno Achnatonovho následníka Tutanchamona.

Záhada múmie

Pravda, kľúčovým predmetom v hrobke bola rakva, urobená tiež pre Kiju, ale neskôr upravená pre kráľa. Totožnosť kráľa zahmlili zámerným vymazaním jeho mena všade, kde sa vyskytovalo, a odstránením zlatej masky tváre z rakvy. Podobné poškodenie utrpela aj svätyňa, kde boli zničené všetky Achnatonove podoby a mená. V rakve ležala múmia, veľmi poškodená vlhkom. Prvého človeka, ktorý ju skúmal, oklamala prepadnutá panva a vyhlásil, že je to múmia ženy. Preto Davis pokrstil hrobku na Hrobku kráľovnej Teje, ale kým vyšla jeho kniha s týmto názvom, dôkladné vyšetrenie ukázalo, že ide o mužské telo. Takmer všeobecne sa uznávalo, že patrilo samému Achnatonovi. Jeho pamiatku po jeho smrti zavrhli, čo vysvetľuje vymazané miesta na rakve a vo svätyni. Avšak iný tvrdili, že telo mohlo patriť Smenchkaremu, ktorý, zdá sa, vládol počas niekoľkých posledných rokov ako Achnatonov spoluvládca a po smrti ho postihla rovnaká potupa ako kacírskeho faraóna. O totožnosti tohto človeka, ako aj o ďalšom človeku menom Neferneferuaton, ktorý sa objavuje približne v tom istom čase, sa veľa diskutovalo. Možno išlo o jednu a tú istú osobu, ktorá si počas troch rokov spoluvládnutia zmenila meno. Ďalší dôležití dotaz prinieslo objavenie Tutanchamonovej hrobky v roku 1922. Po prvé, Tutanchamonova múmia ukázala, že on a človek v KV 55 boli v úzkom príbuzenskom vzťahu – buď súrodenci, alebo rodič a dieťa, po druhé, hrobka obsahovala množstvo predmetov vyrobených pre Smenchkareho pohreb, ale nikdy ich nepoužili. Boli tam konkrétne štyri miniatúrne rakvy na Smenchkareho vnútornosti aj jedna z jeho rakiev v plnej veľkosti. Na všetkých boli prepísané nápisy, aby ich mohol použiť Tutanchamon, ale niesli stopy po pôvodnom vlastníkovi, a to na miestach s kráľovskými menami, ako aj tým, že tváre na rakvách očividne nepatrili Tutanchamonovi. To, že všetky tieto predmety sú rovnaké ako v KV 55, reprezentované materiálom, ktorý kedysi patril Kije, považovali výskumníci za dôležité a ako majiteľa hrobky uprednostňovali Smenchkareho. Iný naďalej tvrdili, že telo patrí Achnatonovi. Odhady veku smrti danej múmie pomohli málo : rozličný anatómovia uvádzali čísla asi od 20 po 30 až 40. Vzniklo veľa scenárov, ktoré mali vysvetliť históriu hrobky a väčšinou sa vzájomne vylučovali. Jedinou všeobecne prijímanou spoločnosťou hypotézou je to, že múmia, nech to bol ktokoľvek, bola pôvodne pochovaná v Tell – el Amarne, novom hlavnom meste, ktoré vybudoval Achnaton asi 300km na sever od Téb, a po opustení nového mesta ju presťahovali do KV 55.

zahada-hrobky-kv-55.jpg

Rakva Achnatonovej manželky Kije, neskôr upravená pre kráľa

Amarna prestala byť hlavným mestom asi uprostred Tutanchamonovej vlády a definitívne ju opustili po jeho smrti. KV 55 teda vybudovali niekedy medzi prostriedkom Tutanchamonovej vlády a jeho pochovaním, keď sa prestala používať jeho pečať. Podľa jedného názoru Smenchkareho alebo Achnatona spolu s Achnatonovou matkou Teje, ktorá s ním bola pochovaná v Amarne priviezli do KV 55, len čo vláda opustila mesto. Vandalské poškodenie obsahu hrobky sa pripisuje buď násilníckym protiatonským kráľom zo začiatku 19. dynastie, alebo úradíkom Ramesseho IX.. KV 55 mohli znovu objaviť azda počas výstavby priľahlej hrobky tohto faraóna. Podľa tohto scenára Tejino telo odstránili a znovu pochovali niekde inde. Podoby Achnatona pred zatvorením hrobky zničili a posledného obyvateľa, ktorý v nej zostal, ponechali večnej temnote. Ale podľa ďalšej alternatívy k presťahovaniu došlo po Tutanchamonovej smrti, avšak pred jeho pohrebom. Ako sa teraz ukazuje, ničenie Achnatonových pamätníkov sa začalo už počas Tutanchamonovho života. Prítomnosť Achnatonovho syna na tróne musela reakčné sily pôsobiť ako istá zábrana, ale po Tutanchamonovej smrti toto obmedzenie zmizlo. Podľa tohto scenára bolo telo v KV 55 v novej hrobke od začiatku umiestnené samo a bez mena. Výsledný neporiadok spôsobilo znovuobjavenie hrobky počas vlády Ramesseho IX., ktorý mal ekonomické problémy, úradníci dychtiaci po zlate si túžili odviesť pozlátený obsah, ale ich odradila časť svätyne, ktorá upchávala vstupnú chodbu.

Obidva uvedené scenáre by mohli byť vhodné, keby mŕtvola patrila Achnatonovi alebo Smenchkaremu, ale zostávajúce dve základné otázky: prečo kráľa vložili do zložitej ženskej rakvy a čo sa stalo s jeho rakvou ??? Úpravy nezasiahli čisto atonistické texty na rakve, čo svedčí o tom, že bola pripravená na použitie pri pôvodnom pochovaní faraóna počas Achnatonovej vlády, pretože po jeho smrti nastalo rýchle a dramatické odpadlíctvo od viery. Achnaton musel mať zhotovenú kompletnú sériu rakví dlho pred svojou smrťou, a tie takmer určite použili na jeho pochovanie. No ako sme už spomenuli, hoci Smenchkare mal aspoň dorobenú jednu rakvu spolu s kanopami, nepochovali ho s vlastnou výbavou ale poslúžili ňou mladému kráľovi Tutanchamonovi. Smenchkare určite nebol mimoriadne oddaním atonistom napriek tomu že neskôr prijal meno Nefernefernaton. Mal úplne tradičnú pohrebnú výbavu a v jeho chráme sa uctievala hlava konvenčného panteónu Amona. No zdá sa, že zomrel ešte počas života svojho otca Achnatona, pôvodcu atonistickej revolúcie. Vzhľadom na Achnatonov úplný nedostatok tolerancie voči všetkému čo sa spájalo s inými božstvami než Aton – badaťelnej na všeobecnom ohavení polyteistických pamätníkov – je celkom možné že Achnaton odmietol pochovať Smenchkareho s tradičnou výbavou, ktorú si pre seba pripravil. Ak je to tak, bola potrebná náhradná rakva pre múmiu a nádoby na vnútornosti. Preto pre mladého kráľa upravili vhodnú nábožensky správnu výbavu, ktorá kedysi patrila Kiji, a použili ju pri jeho pohrebe, takmer určite v hrobke v Kráľovskom Wádí v Amarn, kde mu poskytla útočisko svätyňa kráľovnej Teje. Odtiaľto nakoniec presťahovali telo do údolia kráľov. V súčasnosti je v Káhirskom múzeu iba vrchnák rakvy z KV 55, zdá sa že zlato zo spráchnivených ostatkov koryta ukradli z múzea počas prvej svetovej vojny a nedávno sa objavilo v Nemecku. Nepotvrdené správy naznačujú prítomnosť jednej neporušenej Smenchkareho kartuš, potvrdzujúcej indikácie z úlomku z rakvy v Káhire a vyššie uvedené riešenie. Treba dúfať, že táto stránka problému sa napokon vyrieši, keď zreštaurovanú rakvu vrátia jej legitímnemu majiteľovi, Káhirskému múzeu.

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.