Choď na obsah Choď na menu

Thovt - boh s ibisou hlavou

boh-thowt.jpg

Thovt, boh s ibisou hlavou

Thovt bol egyptský boh s ibisou hlavou, jeden z najvýznamnejších bohov starovekého Egypta. Thovtova najvýznamnejšia svätyňa sa nachádzala v meste Chmúnev (Hermopolis), kde bol považovaný za boha-stvoriteľa alebo aspoň vládcu bohov Ogdoady. Jeho ženskou spoločníčkou bola bohyňa Maat.

Thovt bol považovaný za srdce a jazyk boha Ré a za zosobnenie spôsobu, ktorým sa jeho vôľa stávala slovom. Z tohto dôvodu bol niekedy pripodobňovaný platónskemu logu alebo kresťanskej Božej mysli. K jeho funkciam patrilo stáť na jednej strane Réovej slnečnej bárky (na druhej strane stála bohyňa Maat). Thovt bol spájaný tiež so súdením, mágiou, písmom, vedami a hlavne s vážením duší a súdením mŕtvych v podsvetí.

Podľa Teodora Hopfnera bolo Thovtovo meno odvodené od egyptského slova pre vtáka ibisa. Na jeho koniec bola pridaná prípona -tj, ktorá dodávala menu význam „Ten, kto je ako ibis“.

Gréci stotožnili Thovta so svojim Hermom a urobili z neho, podľa jedného z egyptských titulov boha-ibisa, „trikrát veľkého“ Herma Trismegista.

Thovt bol zvyčajne zobrazovaný ako muž s hlavou ibisa. Korunovaný kosákom mesiaca v plnom mesačnom disku bol tým, ktorý počíta mesiace a čas. Zriedkavejšie býva zobrazovaný s účesom typickým pre boha Šova, ak bol v aspekte Ancher, alebo s korunou atef. Thovt býva zobrazovaný aj ako vták ibis alebo ako pavián, hlavne ako A’an, boh rovnováhy.

Egyptológovia sa rôznia v tom, akú podstatu mal vlastne Thovt. Väčšina ich zdieľa názor, že egyptské náboženstvo bolo polyteistické a Thovt bol jedným z mnohých bohov panteónu. E. A. Wallis Budge naopak považuje egyptské náboženstvo za monoteistické a jeho početných bohov iba za aspekty boha Ré. Z tohto hľadiska by Thovt vyjadrovali tiež len jednu z Réových podstát, presnejšie tú ktorá sa viazala k jeho srdcu a jazyku.

V chmúnevskej kozmogónii je Thovt dokonca najvyšším bohom-stvoriteľom, nezávislým na bohovi Ré. V podobe ibisa, neskôr v podobe husi, znesie kozmické vajce a až z toho sa vyliahne mladý slnečný boh.

K úlohám boha patrilo byť prostredníkom medzi bohmi a silami zla, takže žiadna zo strán v kozmickom súboji nezíska prevahu, a slúžiť ako pisár bohov. Thovtovi je prisudzovaný vynález písma a hieroglyfov. V podsvetí ako A’an Thovt oznamoval, kedy sa srdce mŕtveho vyrovná peru Šu, symbolu pravdy a spravodlivosti.

V mytológii sa objavuje Thovt ako rozhodca, ktorý dohliada na tri kozmické strety medzi dobrom a zlom, princípmi maat a istef, - boj medzi Réom a Apopom, medzi Heru-Bechutetom a Sutechom a medzi Horom a Sutechom. Ak bol niektorý z bohov zranený, Thovt ho vyliečil, aby tak zabránil víťazstvu jednej sily.

Starovekí Egypťania považovali Thovta za zrodeného zo seba samého. Bol odborníkom na právo ľudské i božské, vykladačom pravdy maat a pripisovalo sa mu vymeranie dráh Zeme i nebeských telies. Podľa nezávislého mýtu by bez Thovtových slov bohovia neexistovali. V moci nad podsvetím bol vážnym rivalom Réa a Usireva.

Podľa Egypťanov bol Thovt zodpovedný za všetky vedecké, náboženské aj filozofické spisy rovnako ako za knihy o mágii. Gréci k tomu pridali vynález astronómie, astrológie, numerológie, matematiky, geometrie, zememeračstva, lekárstva, botaniky, teológie, štátovedy, písma, abecedy a rečníctva. Ako Hermes Trismegistos bol pôvodcom všetkého poznania veci božských i ľudských.

V Kráľovskom mýte je Thovt tým, ktorý dá Eset slová oživenia, vďaka ktorým je Usire vzkriesení a môže počať s Eset syna Hora. Keď bol Hor zabitý, Thovt vzkriesil aj jeho. Thovt je ten, kto tvorí prostredníctvom slov, podobne ako Boh v žido-kresťanskej tradícii. To on plní vôľu boha Ré, keď vysloví slová, ktoré dajú vzniknúť v egyptskej mytológii nebu a zemi.

Podľa ďalšieho mýtu vytvoril Thovt kalendár s 365 dňami. Pôvodne mal egyptský kalendár dní len 360. Keď sa boh Ré dozvedel, že dieťa, ktoré porodí jeho vnučka Nut, bude vládnuť na zemi namiesto neho, preklial ju a nedovolil je porodiť v žiaden z týchto dní. Thovt hral kocky s mesačným bohom Chonsom a vyhral od neho 5 dní navyše. Počas týchto piatich dní porodila Nut Heru-ur (Hor Starší), Usirea, Eset, Sutecha a Nebtet.

zdroj : wikipedia.org

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.