Choď na obsah Choď na menu

Kartuša

kartusa.jpg

Dve kartuše s menom panovníka 

Kartuša je egyptologický pojem, ktorý označuje graficky uzatvorenú obrubu (zapletený povraz) oválnej plochy, orientovanú vertikálne zhora dolu alebo horizontálne oboma smermi, ukončenú na spodnom okraji horizontálnou čiarou. Obruba indikuje, že text vpísaný do vnútorného oválneho priestoru je kráľovské meno. Kartuša bola rozšíreným symbolom šen, ktorý predstavoval všetko, čo bolo späté s uzatvoreným slnečným cyklom, a posilňovala úlohu kráľa vo vesmíre.

Najstaršie známe použitie kartuše pochádza z lokality Bejt Challaf a je spojené s panovníkom 3. dynastie Sanachtom (okolo 2686–2667 pred Kr.). Prvé známe vpísanie kráľovského mena jestvuje v súvislosti s menom faraóna Huneja (okolo 2637–2613 pred Kr.). Kartuša postupne dostala do úzadia iné, dovtedy veľmi často používané staršie grafické zvýraznenie kráľovského mena – serechu, ktorý bol súčasťou Horovho mena kráľovskej titulatúry. V démotštine sa vyskytoval v redukovanej forme ako pár oblých zátvoriek s vertikálnou čiarou na konci. V kráľovskej titulatúre sa kartuša vyskytovala pri dvoch menách z piatich. Do nej sa uzatváralo trónne (staroeg. nesutbiti – „Kráľ Horného a Dolného Egypta“) a vlastné meno ( staroeg. sare – „Reov syn“) faraóna.

Niektoré amulety, ktoré sa umiestňovali do hrobiek, mali tvar kartuše s menom panovníka. Tieto predmety sú dnes dôležité pre archeologický výskum, pretože pomáhajú datovať priestor spolu s ďalšími nálezmi, kde sa nájdu. V egyptských dejinách boli však aj obdobia, keď sa ľudia báli písať mená na tieto amulety, pretože by podľa nich potom mohol nositeľ vpísaného mena získať nad nimi nežiadúcu moc.

Názov „kartuša“ pravdepodobne pochádza z obdobia Napoleónovej výpravy do Egypta. Počas nej francúzski vojaci veľmi často vídavali kartuše s hieroglyfmi na staroegyptských ruinách. Pripomínali im papierové nábojnice s pušným prachom (franc. cartouche), ktorými spredu nabíjali svoje pušky.

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.