Choď na obsah Choď na menu

Dynastia Ptolemaiovcov

kleopatra-vii.jpg

Busta slávnej Kleopatry, jej smrťou sa skončila vláda Ptolemaiovcov v Egypte

Ptolemaiovci alebo Dynastia Ptolemaiovcov boli kráľovskou rodinou, ktorá vládla helenistickému Egyptu v rokoch 305 – 30 pred Kr. Ich meno je odvodené od Ptolemaia, jedného z generálov Alexandra Veľkého, ktorého menovali za satrapu Egypta po Alexandrovej smrti v roku 323 pred Kr. V roku 305 pred Kr. sa vyhlásil za kráľa Ptolemaia I. (neskôr známy ako Soter, Spasiteľ). Egypťania rýchlo prijali Ptolemaiovcov ako nástupnícky rod faraónov. Roku 30 pred Kr. stratili Ptolemaiovci vládu v prospech Rímskej ríše, ktorá urobila z Egypta svoju provinciu.

Všetci panovníci dynastie mužského rodu prijali meno Ptolemaios. Kráľovné, z ktorých niektoré boli sestrami panovníkov, dostávali zvyčajne mená Kleopatra, Arsinoe alebo Berenika. Najznámejšia z nich bola Kleopatra VII., ktorá sa zaplietla do politických bojov medzi Júliom Cézárom a Pompeiom a neskôr medzi Oktaviánom a Markom Antóniom. Jej samovraždou sa skončila vláda Ptolemaiovcov v Egypte.

Ptolemaiovci, hoci ich Egypťania prijali ako svojich vládcov, neboli v Egypte nikdy populárni, najmä kvôli svojej politike, ktorá preferovala grécke prvky pred egyptskými a nútila Egypťanov zmeniť niektoré zažité zvyklosti. Za ich vlády sa stala Alexandria, ich sídlo, strediskom helenistickej kultúry, aj vďaka tzv. Museiónu, akejsi starovekej univerzite s veľkou knižnicou a mnohými učencami doby. V Alexandrii stál tiež jeden z divov sveta – maják na ostrove Faros.

Ptolemaiovci neprestali zápasiť so svojimi susedmi, dynastiami, ktoré podobne ako oni sami vytvorili nástupníci Alexandra Veľkého. Na Blízkom východe získali v bojoch so Seleukovcami Palestínu a časť Sýrie, v Afrike Líbyu.

Prehľad ptolemaiských vládcov

Letopočty v zátvorkách uvádzajú roky panovania jednotlivých kráľov, ktorí často vládli bok po boku svojich manželiek.

 • Ptolemaios I. Soter (305 – 282 pred Kr.), manželky Thais (1.), Artakama (2.), Eurydika (3.) a Berenika I. (4.)

 • Ptolemaios II. Filadelfus (284 – 246 pred Kr.), manželky Arsinoe I. (1.) a Arsinoe II. Filadelfa, vládol spolu so svojim synom v rokoch 267 – 259 pred Kr.

 • Ptolemaios III. Euergetes (246 – 222 pred Kr.), manželka Berenika II.

 • Ptolemaios IV. Filopator (222 – 204 pred Kr.), manželka Arsinoe III.

 • Ptolemaios V. Epifanes (204 – 180 pred Kr.), manželka Kleopatra I.

 • Ptolemaios VI. Filometor (180 – 164 pred Kr. a 163 – 145 pred Kr.), manželka Kleopatra II., vládol krátko s Ptolemaiom Eupatorom v roku 152 pred Kr.

 • Ptolemaios VII. Neos Filopator (nikdy nevládol)

 • Ptolemaios VIII. Euergetes II (Fyscon) (170 – 163 pred Kr., 145 – 116 pred Kr.), manželky Kleopatra II. (1.) a Kleopatra III. (2.), na čas vyhnaný z Alexandrie Kleopatrou II. (131 – 127 pred Kr., uzmierili sa roku 124 pred Kr.)

 • Kleopatra II. Filometora Soteira (131 – 127 pred Kr.)

 • Kleopatra III. Filometora Soteira Dikaiosyne Nikeforos (Kokke) (116 – 101 pred Kr.), vládla spolu s Ptolemaiom IX. v rokoch 116 – 107 pred Kr. a s Ptolemaiom X. v rokoch 107 – 101 pred Kr.

 • Ptolemaios IX. Soter II (Lathyros) (116 – 107 pred Kr., 88 – 81 pred Kr. ako Soter II), manželky Kleopatra IV. (1.) a Kleopatra Selene (2.), počas prvej časti svojej vlády vládol spolu s Kleopatrou III.

 • Ptolemaios X. Alexander I (107 – 88 pred Kr.), manželky Kleopatra Selene (1.) a Berenika III., vládol spolu s Kleopatrou III. do roku 101 pred Kr.

 • Berenika III. Filopatora (81 – 80 pred Kr.)

 • Ptolemaios XI. Alexander II (80 pred Kr.), vládol spolu s manželkou Berenikou III., kým ju nezavraždil, po jej smrti vládol iba 19 dní

 • Ptolemaios XII. Neos Dionysos (Auletes) (80 – 58 pred Kr. a 55 – 51 pred Kr.), manželka Kleopatra V. Tryfaena

 • Kleopatra V. Tryfaena (58 – 57 pred Kr.), vládla spolu s Berenikou IV. Epifaneiou (58 – 55 pred Kr.)

 • Kleopatra VII. Thea Neotera (51 – 30 pred Kr.), vládla spolu s Ptolemaiom XIII. (51 – 47 pred Kr.), Ptolemaiom XIV. (47 – 44 pred Kr.) a Ptolemaiom XV. Caesarionom (44 – 30 pred Kr.)

 • Arsinoe IV. (48 – 47 pred Kr.), protivládkyňa Kleopatry VII.

 

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.