Choď na obsah Choď na menu

Veľká Británia - Stonehenge, Avebury a príslušné pamiatky megalitickej kultúry

velka-britania---stonehenge--avebury-a-prislusne-pamiatky-megalitickej-kultury.jpg

Či už – ako tvrdí sága – Merlin pričaroval kamene z Írska, alebo ich postavili ľudia z mladšej doby kamennej, či sú spojené s pôsobením magických síl svetla a tieňa, alebo s vedeckým pozorovaním dráhy Slnka a Mesiaca – nesporné je, že kruhy kameňov dodnes úžasne fascinujú človeka. „Kamenné piliere“, z ktorých bola vytvorená časť Stonehenge, vážia až 45 ton

Na juhu Anglicka sa rozprestierajú mierne zaoblené pahorky, kde-tu ľahký rozmach línie horizontu prerušujú gotickí rojkovia alebo bojaschopné normanské božie chrámy. Spolu s nimi sa o záujem uchádzajú svedectvá kamennej doby ako Stonehenge a Avebury.

Z obrovských, tvrdých pieskovcových blokov, ktoré boli v Avebury vztýčené na vnútornom okraji dvojitého prstenca zeme a umiestnené k severnému a južnému kamennému kruhu, nevyžaruje niečo posvätné a magické len pre druidov a fanúšikov New-Age. Archeológ John Aubrey v 17. storočí videl v pôvodne hrubo otesaných kameňoch v Avebury eleganciu katedrály; v komplexe Stonehenge, ktorý je pre dnešného pozorovateľa ohromný a oveľa slávnejší, videl naproti tomu iba farský kostol. A o aveburskom „diamantovom kameni“, známom aj ako „Swindon Stone“, sa hovorí, že sa o polnoci raz otočí okolo svojej osi.

Naproti tomu pre triezvejšieho pozorovateľa nie sú kamene ničím iným ako orientačnými bodmi v krajine. Mohli by sme dokonca predpokladať, že vznikli v rámci „projektu land-art“, že sú prvkami umelého a umeleckého stvárnenia krajiny. Nech sa „skamenené božstvá“ zdajú akokoľvek mocné, predsa len sa strácajú v diaľke krajiny, navyše ich dnešný vzhľad je neúplný a niektoré kamenné bloky chýbajú. „Usporiadania kameňov“ sú dnes preťaté Hlavnou a Zelenou ulicou, ako aj nadúrovňovou cestou, napriek tomu je kruh ako základný tvar ešte rozoznateľný.

stonehenge--avebury-a-prislusne-pamiatky-megalitickej-kultury--2-.jpg
 
Celý komplex sa neskladá iba zo slávnych kamenných kruhov, ale aj ojedinelých kamenných blokov z Avebury, ktoré kedysi pravdepodobne vyznačovali cesty procesií

Základná štruktúra kruhového tvaru sa dá odhaliť aj v Stonehenge na podkovovitých osadeniach a dvoch koncentrických kamenných kruhoch uprostred šťavnatej pastviny a nakrátko ostrihanej trávy. Avšak na rozdiel od Avebury tu boli kamene zväčša otesané a vyhladené. Zblízka pôsobivá mohutná monumentálnosť osadených „modrých kameňov“ sa aj tu stráca v mierne zvlnenom okolí. „Zvislé kamene“ – takzvané trility zostavené z dvoch pilierov a jedného kameňa položeného na nich - priťahovali a neprestajne priťahujú obdivovateľov svojim kúzlom. V šesťdesiatych rokoch to boli predovšetkým hippies, v poslednom čase sa tu schádzajú na oslavu slnovratu prívrženci keltského kultu druidov. Stonehenge však pôvodne celkom isto nebol nijakou svätyňou druidov, ale skôr strediskom uctievania Slnka a astrologickou stanicou na pozorovanie Slnka, ktorú treba datovať už stáročia pred vznik kultu druidov.

Ani tu, ani v miestach iných pamiatok z kamennej doby nie je vítané vyčíňanie moderných druidov. Narastajúci počet návštevníkov – vyše 80 000 ročne – sprevádzaný zvýšením premávky – vyše 20 000 vozidiel ročne – pripravuje archeológom a ochrancom pamiatok značné problémy.  Jedinou šancou pre budúcnosť sa zdá odstránenie ciest. Keďže cesty A 303 a A344 narúšajú celý komplex, oddeľujú Stonehenge nielen od „Avenue“, obradnej cesty, ktorá viedla k pohanskému pohrebisku “New King Barrows“, ale aj od „The Circus“, pozemnej pamiatky, ktorá je dnes interpretovaná ako cesta používaná na procesie.

Ak pozorujeme oba obrovské kamenné komplexy Stonehenge a Avebury, zdá sa, že praformou ľudského stavania bol kruh – nie pravouholník alebo štvorec. Kruh nachádzame predsa aj ako základný tvar megalitického chrámu na ostrovoch Gozo a Malta, v rotundách gréckej antiky – tolos s miestnosťou olemovanou stĺpmi – v panteóne rímskej klasiky, ako aj v Katedrále sv. Hedvigy ako klasicistického variantu z čias pruského Berlína. I moderna používa kruhové elementy ako súčasť mestskej architektúry, napríklad Bruno Taut vo svojom návrhu takzvaného podkovovitého sídliska v berlínskom Britze.

Symbolická sila kruhu pôsobí dodnes: tým, že obklopuje a chráni niečo posvätné alebo vzácne; dodnes je krúženie prastarým ľudským gestom, ktoré vyjadruje, že si človek robí na niečo nárok. A zdá sa, akoby tak definoval aj svoj domov: uprostred kruhu.

Stonehenge, Avebury a príslušné pamiatky megalitickej kultúry

Mapa

KULTÚRNA PAMIATKA: osadenie kameňov s nízkym kruhovitým zemným valom, najväčší ešte stojaci „kamenný pilier“ je vysoký 6,7 m a váži 45 ton; na pohanské pohrebisko nasmerovaná 2,8 km dlhá ceremoniálna cesta a pohanské pohrebiská ako New King Barrows; v Avebury kruhy z kameňov s cestou k vrchu Overton Hill lemovanou asi 200 kameňmi (West Kennet Avenue)

KONTINENT: Európa

KRAJINA: Veľká Británia, Wiltshire

MIESTO: Stonehenge, západne od Salisbury; Avebury, západne od Marlborough

NA LISTINE UNESCO: 1986

VÝZNAM: nenahraditeľné stopy z prehistorických čias

Z HISTÓRIE: okolo r. 3100 pred n. l. prvá stavba so zemným valom, okolo r. 2400 pred n. l. pravdepodobne dokončenie kamenného kruhu v Avebury, okolo r. 2100 pred n. l. v podstate vznik dnešného Stonehenge; z osemdesiatich až 4 tony vážiacim „modrých kameňov“ z pohoria Preseli (Wales), okolo r. 2000 pred n. l. obnova Stonehenge bludnými kameňmi sarsenmi usporiadanými do tvaru podkovy, okolo r. 1100 pred n. l. predĺženie cesty procesií v Stonehenge, od r. 1918 vo vlastníctve štátu, 1999 experiment Stonehenge, pri ktorom 4 tony vážiaci skalný kváder transportovali do Stonehenge zo 400 km vzdialeného pohoria Preseli na drevených valcoch a na svojpomocne zhotovenej plti

Zdroj: kniha POKLADY SVETA - Kultúrne pamiatky a prírodné krásy na zozname UNESCO

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.