Choď na obsah Choď na menu

Veľká Británia - Hadriánov val

velka-britania---hadrianov-val.jpg

Vyše 80 rímskych míľ - asi 118 kilometrov - sa tiahol kedysi Hadriánov val naprieč krajinou

Opevnená hranica na juhu Nemecka, Veľký múr v Číne, Victoria Lines na Malte a Hadriánov val síce vznikli v rôznych storočiach, ale sú založené na spoločnej myšlienke odraziť útoky zvonka a ochrániť vlastnú ríšu mocnými hradbami. Vysoko na severe Anglicka dodnes svedčia stopy kedysi mocného múru, že prispôsobiť sa existujúcim pohoriam znamená predovšetkým nutnosť zabezpečiť v ďalekej Británii záujmy Ríma.

Dvaja muži sa zišli, píše sa o tom nielen na nápise v pevnosti Benwell, aby pomohli založiť najväčšie obranné opevnenie Rímskej ríše: miestodržiteľ Aulus Platorius Nepos a cisár Publius Aelius Hadrianus, vojvodca z presvedčenia. Vojaci z troch légií, ako aj Flavius Carantinus, zanechali svoje vlastnoručné podpisy v lomovom kameni, z ktorého vybudovali „opevnenie proti barbarom“. Odhliadnuc od obdobia bezprostredne po Hadriánovej smrti keď bola hranica Rímskej ríše presunutá ďalej na sever, zostal Hadriánov val na vyše tri storočia hraničným opevnením na kraji Britannia Secunda. Preklenoval úzky pás zeme uprostred drsnej krajiny medzi riekou Tyne na východe a morským zálivom Solway na západe: bola to vzdialenosť osemdesiat rímskych míľ, podľa dnešného prepočtu asi stoosemnásť kilometrov.

Hadriánov val bol viac než len rovným múrom postaveným z kvádrov. Pôvodne pravdepodobne asi päť metrov vysoký „Veľký rímsky múr“ bol približne po každej rímskej míli prerušovaný menšími pevnosťami, ktorých úlohou bolo strážiť prechod cez ochranný múr. Medzi týmito opornými bodmi stáli ešte dve strážne veže na zvýšenie ochrany severnej hranice Rímskej ríše. V nepravidelných odstupoch vybudovali rímski stavitelia, kamenári a tesári ďalšie väčšie pevnosti s posádkou 400 až 800 ozbrojených bojovníkov. Výskum Hadriánovho valu dokladá skutočnosť, že tam bola umiestnená podstatná časť rímskych legionárov, pochádzajúcich z najrôznejších častí ríše – zverbovaní boli tak z pobrežia Severného mora, ako aj z ďalekej Mezopotánie.

hadrianov-val.jpg

Tieto kamenné bloky kedysi slúžili ako oporné piliere pre podlahové dosky sýpky

Samotné obranné opevnenie v pozadí dopĺňala hlboká priekopa obrúbená z oboch strán valmi. Cesta pozdĺž Hadriánovho valu navzájom obrancov spájala. V zázemí sa na dopĺňanie zásob nachádzali mesta Corbridge a Carlisle, zatiaľ čo pri South Shields v ústí Tyne bola vybudovaná pevnosť Ford Arbeia, ktorá sa používala ako skladisko tovaru privážaného z juhu Británie alebo cez more z európskej pevniny.

Keď bola hranica v 2. storočí presunutá smerom k dnešnému Škótsku, trvalo dve desaťročia, kým Hadriánov val znovu obsadila posádka. Pre takéto rozhodnutie boli dozaista smerodajné pohraničné konflikty so severnými susedmi okolo roku 180. O storočie neskôr sa museli, pravdepodobne ako dôsledok prirodzeného rozpadu, uskutočniť rozsiahle zdokonalenia a zosilnenia jestvujúceho valu. Keďže v nasledujúcich desaťročiach vojaci umiestnení na sever Anglicka boli čoraz viac potrební na iných miestach ríše a v provinciách Britannia Prima, Maxima Caesariensis a Flavia Caesariensis, okolo roku 400 bolo severné rímske „hraničné opevnenie“ opustené.

Ešte aj dnes, po stáročiach ničenia a rozpadu, treba Hadriánov val, ktorý sa kde-tu používal ako kameňolom, považovať za vynikajúce svedectvo moci Rímskej ríše. V podstate pretrvali zvyšky gigantického „rímskeho opevnenia“, ktoré je ešte vždy zreteľne viditeľné a vinie sa uprostred krajiny mierne zaoblených vŕškov a strmo sa zvažujúcich horských hrebeňov. Na východnom konci, neďaleko Tyneside, sa nachádzajú dôležité zvyšky „rímskych múrov“ ešte v zemi. Na iných miestach rímske opevnenie pretrvalo chaos vekov ako zemný val, alebo ešte len čaká na to, aby ho objavili ambiciózni archeológovia.

HADRIÁNOV VAL

Mapa

KULTÚRNA PAMIATKA: rímsky obranný val dal postaviť cisár Hadrián (Publius Aelius Hadrianus) medzi Anglickom a Škótskom, bol dlhý 118 km, sčasti vybudovaný z kameňov, vysoký do 6 m, okrem toho zabezpečený ochrannými priekopami a zemnými valmi, medzi priekopou a múrom 6 m široká cesta, dovedna 17 pevností ako Fort Segedunum na konci valu, Housesteads Fort a Chesters Fort, ako aj areál vykopávok vo Vindolande s rekonštrukciou časti Hadriánovho valu

KONTINENT: Európa

KRAJINA: Veľká Británia, Northumberland

MIESTO: medzi Bowness on Solway a Wallsendom, východne od Carlisle a západne od Newcastle upon Tyne

NA LISTINE UNESCO: 1987

VÝZNAM: veľmi pôsobivý príklad geopolitického názoru a vojenskej stratégie Rimanov

Z HISTÓRIE: v r. 122-130 za vlády cisára Hadríana vybudovanie „anglickej opevnenej hranice“, 138 Hadriánova smrť a za vlády Antonina Pia (vládol v rokoch 138-161) výstavba Antoninovho valu ležiaceho severne od Hanriánovho, 297 útoky keltských Piktov, 367 povstanie proti Rimanom, okolo r. 400 čiastočné zničenie a pravdepodobné opustenie Hadriánovho valu, 1745 val sa používa ako kameňolom na výstavbu cesty z Newcastle do Carlisle, 1878 vykopávky pri Vindolanda Fort, 1906 začiatok vykopávok v Corbridge, 1998 vykopávky vo Fort Segedunum, Fort Birdoswald a Fort Arbeia, 1999/2000 otvorenie múzea v Segedune pri Wallsende so zrekonštruovanými rímskymi kúpeľmi

Zdroj: kniha POKLADY SVETA  - Kultúrne pamiatky a prírodné krásy na zozname UNESCO

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.