Choď na obsah Choď na menu

Portugalsko - Prehistorické skalné rytiny v poriečí Côa

portugalsko---prehistoricke-skalne-rytiny-v-porieci-coa.jpg

V nálezisku Canada do Inferno sa našli skalné rytiny zubrov pochádzajúce z obdobia približne 15 000 rokov

Zbierka skalného výtvarného umenia z kamennej doby patrí k najrozsiahlejším nálezom svojho druhu: počas archeologických výskumov vedci klasifikovali vyše dvadsať samostatných nálezísk na rôznych miestach brehu rieky Côa, ktorá je prítokom Douro. Na skalných obrazoch je mimoriadne prekvapujúce, že sa nachádzajú nielen v jaskyniach a pod skalami, ale aj na strmých skalách, kde sú vystavené drsnému pôsobeniu vetra a dažďa.

Technicky a esteticky veľmi kvalitné námety skalných obrazov nadväzujú na „obrázkový katalóg“ západoeurópskeho umenia z pleistocénu, ktoré sa vyznačuje najmä zoomorfnými a naturalistickými námetmi. Prevládajú vyobrazenia zubrov, kôz a kamzíkov, ale aj jeleňov a srncov. Zavše sú doplnené rybami a na dvoch skalných stenách objavili dokonca vyobrazenia ľudí.

Námety sú väčšinou vyryté alebo vytesané do kameňa. Obrysy niektorých vyrytých a načerveno vymaľovaných zubrov sa nachádza v smere toku rieky vo Faia výlučne na miestach chránených pred zvetrávaním. Možno z toho usudzovať, že aj iné námety, ktorých obrysy sa zachovali dodnes, boli pôvodne farebné. S výnimkou Faia, kde žulový podklad rozrušila voda, všetky ostatné skalné rytiny sa nachádzajú na bridlicovo-kremencovej skale.

portugalsko--prehistoricke-skalne-rytiny-v-porieci-coa--2-.jpg

Skalné rytiny

Motívy sa väčšinou objavujú jednotlivo a pôsobia, akoby existovali v „zidealizovanom priestore“. Chýba nejaký dôkaz o krajine pokrytej rastlinami. Výjavy či kompozície, spomedzi ktorých najpôsobivejšie je vyobrazenie dvoch koní s prepletenými hlavami, sú skôr zriedkavosťou. Tu i tam možno nájsť rytiny v „dynamickom štýle“: vyobrazenia viachlavých zvierat, čo malo zrejme vzbudiť dojem pohybu. Podobne ako v iných kultúrach, ktoré nám zanechali skalné obrazy, napríklad pôvodní obyvatelia v austrálskom Národnom parku Kakadu, sa znaky zvierat zámerne „kreslili“ jeden cez druhý. Premaľované skaly predstavujú často skutočné „kamenné palimpsety“, podobné totiž vznikali staré rukopisy na pergamene alebo papyruse, ktoré sa zaznamenávali po zoškriabaní pôvodného textu, aby sa vzácny materiál využil viackrát.

Rocha I do Farizeu je skalná stena s viacvrstvovými rytinami, ktoré sa vyznačujú tvarovými a štýlovými zvláštnosťami skalného umenia v poriečí Côa. Posledné vykopávky sa tu uskutočnili roku 1999. Nad rytinami sa nachádzajú vrchné vrstvy, ktoré možno zaradiť podľa kultúrnych stupňov kamennej doby od protosolutréenu (okolo roku 20 000 do roku 16 000 pred n. l.) až do magdalénienu (okolo roku 16 000 do roku 12 000 pred n. l.). Z toho možno usudzovať, že štruktúrované a zámerné vrstvenie motívov na jednom mieste sa uskutočnilo približne 21 000 rokov pred n. l.

V poriečí Côa nedávno objavili „pohyblivý umelecký objekt“: bridlicovú platničku s jemnými geometrickými rytinami a zoomorfnými náčrtmi, ktoré nie sú zatiaľ datované.

Ritualizované zostavy na vyzdobených miestach, objavené najmä na brehu Côa, sú symbolom monumentalizovanej krajiny s faunou požierajúcou rastliny. Existuje od obdobia gravettienu a pokračuje pravdepodobne do raného magdalénienu, hoci s menším počtom vrstiev a väčšou rozlohou. Poriečie Côa slúžilo v tomto dlhom časovom úseku ako kultové miesto. V staršej kamennej dobe ho vyhľadávali viaceré generácie „umelecky“ tvoriacich poľovníkov, ktorí ho vyzdobili.

Prehistorické skalné rytiny v poriečí Côa

KULTÚRNA PAMIATKA: jediné nálezisko na svete, kde možno nájsť prehistorické a súčasné skalné umenie vedľa seba; od r. 1994 verejne známe skalné rytiny na čiastočne nechránených skalných stenách, veľkosť rytín od 50 cm so 1,5 m na úseku v dĺžke 15 km; čiastočné ohrozenie výstavbou priehradovej hrádze; náleziská v Canada do Inferno, Ribeira de Piscos a Penascosa; Canada do Inferno s 36 skalami a rytinami, ktoré sa od r. 1983 nachádzajú pod nízkou vodou, vyobrazenie zubrov, kozorožcov, koní a rýb, ale aj súčasné náboženské motívy, napr. monštrancie, kríže a vyobrazenie železničnej trate Douro, ktorá prechádza údolím Côa; aj v Penascose vyobrazenie zubra a kozorožca, ale aj párenie kobyly a žrebca s tromi hlavami, čo predstavuje výrazový prostriedok pohybu hlavy dopredu a dozadu pri cvale; v Ribeira de Piscos sa objavuje napr. vyobrazenie dvoch koní s prekríženými hlavami a jednej ľudskej postavy na zubrovi; intenzívne výskumné práce sa vykonávajú na tomto mieste od r. 1995

KONTINENT: Európa

KRAJINA: Portugalsko

MIESTO: poriečie Côa, juhovýchodne od Vila Nova de Foz Côa

NA LISTINE UNESCO: 1998

VÝZNAM: jedinečné skalné rytiny, ktoré vznikli v období kamennej doby do 20. storočia

Zdroj: kniha POKLADY SVETA  - Kultúrne pamiatky a prírodné krásy na zozname UNESCO

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.