Choď na obsah Choď na menu

Nórsko - Skalné kresby v Alte

norsko---skalne-kresby-v-alte.jpg

Skalné kresby v Alte

Zavše sa zdá, akoby bolo počuť nepokojné hrabanie sobou, rytmus bubnov, svišťanie šípov smerujúcich do teplej kožušiny. Také naturalistické, také plné života sú skalné kresby v Jiepmaluokte/Hjemmelufte, v jednom zo štyroch nálezísk prehistorických skalných kresieb v obci Alta. Prvé z týchto odhadom 2500 až 6200 ročných skalných kresieb sa našli až v roku 1973 pozdĺž zárezu Altafjordu, ktorý saamske praobyvateľstvo nazývalo „Tulení záliv“. Odvtedy sa ukázalo, že tvrdé skaly pozdĺž pobrežia sú zdanlivo nevyčerpateľnou „knižnicou praveku“. Jej bohatosť nie je možné vysvetliť iba prastarým osídlením na tomto nápadne úrodnou, chránenom mieste pri Severnom mori. Oveľa pravdepodobnejšie je, že severonórske pobrežie v prechodnom období zo staršej doby kamennej bolo vychyteným miestom kultových rituálov. Výhodná poloha širokého „Tulenieho zálivu“, nachádzajúceho sa medzi otvoreným morom a vnútrozemím, sa očividne priam ponúkala za miesto stretávania pri príležitosti náboženských, rituálnych a obradných ceremoniálov. A čím viac skalných kresieb bolo v priebehu času vytvorených, tým väčší význam sa tomuto miestu prisudzoval.

Po pripevnených mostíkoch a vyznačených chodníkoch sa vydáva návštevník na rozsiahlu objaviteľskú cestu z ranej doby kamennej až do ranej doby železnej. Stretáva losy, soby a vodné vtáky, ľudí, lode, zbrane, tajuplné vzory. Dokázaná je ich vtedajšia existencia a skúma sa rozdielna poloha obrazových polí. Po skončení ľadovej doby sa zem natoľko zdvihla, že skalné kresby, pôvodne vytvorené na brehu, sa dnes nachádzajú až vo výške do 26,5 m nad hladinou mora. Celá rozmanitosť a pôsobivosť červenohnedo vyfarbených „rytín“ sa však ukáže len tomu, kto dokáže akceptovať, že všetky interpretácie treba brať ako špekulatívne – treba zabudnúť na súčasnú požiadavku komplexného výkladu zmyslu.

norsko-skalne-kresby-v-alte.jpg

Tieto rytiny zachytávajú divoký virvar loveckého výjavu

Skalné obrazy hovoria pravdepodobne o príslušnosti ku skupine, o náboženských predstavách a rituáloch, ideológiách a moci. V týchto zobrazeniach človek z kamennej doby vyjadril svoj obraz sveta, predstavy o usporiadaní sveta medzi človekom, zvieraťom, rastlinstvom, vodstvom, duchmi a bohmi. Lovec namieril svoju zbraň na stádo sobov – interpretácia, že ide o lovecký výjav, je preto pochopiteľná. Prečo sú však potom soby stvárnené tak nápadne rozdielne? Keď skalné obrazy mali znázorňovať iba úspešný lov a zaobstarávanie potravy, prečo dostalo každé zviera svoj vlastný charakter? Sú symbolom niečoho celkom iného? A z akej príčiny je veľká kambala jediný druh ryby, ktorý sa vyskytuje vo viacerých epochách skalného maliarstva, hoci ryba ako základ života bola nanajvýš dôležitá? Aj keď sú na obrazoch zachytené rituály plodnosti a pôrod, medzi tisíckami skalných kresieb možno rozoznať iba jedno jediné dieťa – symboly a viera sú súčasťou sveta dospelých, zdá sa, že ide o ne.

Návratom do hmatateľnej skutočnosti sú najmladšie skalné obrazy. Vyskytujú sa na nich veľké lode s posádkou až do 32 mužov, tak ako ich poznáme len z juhu Nórska. Či všetky skutočne existovali, alebo ich treba chápať len symbolicky – práve lode svedčia o tom, že tu bolo vzťahy, ktoré siahali ďaleko za vlastnú oblasť. Je pravdepodobné, že obchodníci a bojovníci z juhu prenikli až na sever krajiny.

Zdá sa, že po tomto „putovaní“ neboli do skál vyryté žiadne ďalšie obrazy, takže tento fascinujúci spôsob dorozumievania človeka s človekom a s nadprirodzeným sa skončil v poslednom tisícročí pred n. l.

Skalné kresby v Alte

Mapa

KULTÚRNA PAMIATKA: Kulturminneomrade Hjemmeluft so štyrmi náleziskami Jiepmaluokta, Bossekop, Amtmannsnes a Kafjord s vyše 3000 skalnými kresbami a rytinami, sú prevažne 20 až 40 cm veľké, staré približne 2500 až 6000 rokov; pri Alte je najväčšie nálezisko severoeurópskych skalných kresieb

KONTINENT: Európa

KRAJINA: Nórsko

MIESTO: Alta, Altafiord

NA LISTINE UNESCO: 1985

VÝZNAM: prehistorické svedectvá ako mozaika pre pochopenie dejín osídľovania severnej Škandinávie

Z HISTÓRIE: 4000 – 500 pred n. l. skalné rytiny spoločenstva lovcov a rybárov, 1973 kresby boli objavené, od roku 1978 chránená pamiatka, 1993 vyhlásenie Altského múzea za európske múzeum roka

Zdroj: kniha POKLADY SVETA - Kultúrne pamiatky a prírodné krásy na zozname UNESCO

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.