Choď na obsah Choď na menu

Grécko - Aténska Akropola

grecko---atenska-akropola.jpg

Kto povie "Atény", myslí tým aj "Akropolu" - už vyše 2000 rokov sú nerozlučne späté

Už tisícročia sa ľudia, bohovia a bájni hrdinovia delia o vápencovú skalnatú plošinu na juhu Atén. Do nedávnych čias boli budovy na skale zakaždým zničené a na zvyškoch starej budovy vznikla nová. Akropola však vždy zostala miestom kultúrneho uctievania; takisto aj v piatom predkresťanskom storočí, v klasických Aténach, keď za Periklovej vlády vznikli veľkolepé umelecké diela, ktoré sa dnes považujú za vrcholné diela gréckej klasiky. Tri čiastočne zachované chrámy, a to Partenón, Erechtheion a chrám Niké, ako aj nádherná brána Propyleje návštevníka očaria. Po víťazstve nad Peržanmi, v čase mieru, Atény výrazne potvrdili svoje postavenie vedúcej mocnosti v oblasti východnej časti Stredozemného mora. V tomto období klasická demokracia prerazila, ale vynaložili sa aj značné prostriedky na to, aby sa kultúrnej a duchovnej mocenskej prevahe tých čias dala vonkajšia podoba – tých čias, ktoré sú spojené napríklad so slávnymi menami dejepisca Herodota, alebo správcu pokladu Attického námorného spolku a Aischylovho literárneho protivníka Sofokla, ktorému nasledujúce generácie vďačia za diela ako „Antigora“ a „Kráľ Oidipus“.

V stredobode pritom stál a stojí chrám Partenón zasvätený bohyni Aténe, dodnes symbol priam majstrovskej gréckej architektúry. Z diaľky vyzerá ľahký, akoby sa vznášal; mohutný a pôsobivý je, keď stojíme na úpätí jeho dórskych stĺporadí. Osobitný estetický účinok možno odvodiť z mnohých detailov, ktoré v konečnom dôsledku vytvárajú harmonickú celistvosť stavebného diela. Jeho architekt Iktinos a Kallikrates síce uplatnili geometrické zákony, vyvarovali sa však strnulosti a jednotvárnosti; napríklad sochy k chrámu opisujú sotva badateľný oblúk. Rohové stĺpy majú väčší priemer ako ostatné, každý stĺp okrem toho, že sa smerom nahor stenčuje, je v strede hrubší – tieto optické korektúry použitému mramoru dodávajú ľahkosť a sviežosť. Zvyšky vlysu, ktorý kedysi obklopoval všetky štyri strany chrámu, predstavujú slávnostný sprievod k Akropole pri panaténajských slávnostiach, čo sa konali každé štyri roky.

akropola.jpg
 
V diaľke Pantenón - proporcionálne dokonalé harmonické dielo

Zdá sa, akoby sa postavy a zvieratá na vlyse azda najslávnejšieho gréckeho sochára Feidia a jeho dielne – dnes sú zväčša vystavené v londýnskom Britskom múzeu – chceli odpútať od svojho kamenného pozadia. Ako všetky sochárske diela na Partenóne, slúžili na zobrazenie legendárnych dejín Atén. Aténčania sa vtedy museli pohybovať po Akropole, zďaleka viditeľnom znamení ich moci a sebavedomia, zároveň hrdo aj s obdivom. Medzi Partenónom a Propylejami, novovytvoreným vchodom do Akropoly, sa v antike týčila do výšky deväť metrov obrovská Feidiova bronzová socha Atény, ktorú bolo vidieť už z väčšej vzdialenosti. Bola zničená takisto ako monumentálna socha Atény zo zlata a slonoviny vo vnútri Partenónu. Kultová stavba Erechtheion, zasvätenú božstvu, ktoré bolo v spojení s kultom boha mora Poseidóna, vznikla tiež za Periklovej vlády. Jej severná sieň je klenotom iónskeho štýlu. Najviac sa však preslávila takzvaná sieň kór, v ktorej ťažké bremeno kamennej strechy namiesto stĺpov nesú na hlavách postavy šiestich dievčat.

Iónsky malý chrám Atény Niké vybudovaný vedľa Propylejí nám neukazuje nijaké mytologické postavy – a to je odchýlka od bežného antického zobrazovania -, ale výjavy z bojov medzi Grékmi a Peržanmi, ktoré treba chápať ako nové vnímanie tých čias.

ATÉNSKA AKROPOLA

Mapa

KULTÚRNA PAMIATKA: na „posvätnej skale“ sa nachádza Partenón, kde bola kedysi umiestnená socha Atény zo zlata a slonoviny, ozdobený vytesanými výjavmi z trójskej vojny; ďalej chrámy Erechtheion, zasvätený najvyšším božstvám Aténe a Poseidónovi Erechtheovi, chrám Niké na počesť Atény Niké a vstupná brána Propyleje

KONTINENT: Európa

KRAJINA: Grécko, Attika

MIESTO: Atény

NA LISTINE UNESCO: 1987

VÝZNAM: jedno z najvýznamnejších majstrovských diel klasického Grécka

Z HISTÓRIE: 650-480 pred n. l. dokázateľné uctievanie bohyne Atény na Akropole, 447-432 pred n. l. budovanie Partenónu v „dórskom štýle“ s iónskymi vlysmi, 437-432 pred n. l. výstavba Propylejí, 432 pred n. l. dokončenie sochárskej výzdoby Partenónu, 431-404 pred n. l. peleponézka vojna medzi Spartou a Aténami a čiastočné zničenie Atén, 421-406 pred n. l. vybudovanie Erechtheionu a chrámu Niké, 395-1205 byzantské obdobie a prestavba chrámov na kresťanské kostoly, 1456-1831 turecká vláda nad Gréckom, premena Partenónu na mešitu a Erechteionu na pašov hárem, 1687 Akropolu oblieha benátske loďstvo, bombardovanie čiastočne zničili Partenón, 1834 Atény hlavným mestom gréckeho kráľovstva, 1837 prvé vykopávky, 1885-90 systematický výskum Akropoly

Zdroj: kniha POKLADY SVETA  - Kultúrne pamiatky a prírodné krásy na zozname UNESCO

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.