Choď na obsah Choď na menu

Grécko - Antické mesto Epidauros

grecko---anticke-mesto-epidauros.jpg

V Epidaure sa mohlo v divadle zísť až 12 000 divákov. Kto sedel v najvyššom rade, možno nevidel všetko, ale počuť mohol v každom prípade. Ešte aj dnes má divadlo veľkolepú akustiku

„Keď vstúpiš do božieho domu, naplneného príjemnou vôňou bylín, musíš byť čistý a tvoje zmýšľanie je čisté, keď sa s bázňou blížiš“. Tieto pozdravné slová vyryté do kamennej dosky vítali pútnikov, keď prišli do svätyne v Epidaure. Už v mykénskych dobách v druhom tisícročí pred n. l. priťahoval ľudí hľadajúcich uzdravenie východné pobrežie Peloponézu, aby tu vzýval Maleata. S rozširujúcim sa kultom Apolóna tento boh splynul s Apolónom do lokálneho božstva Apolóna Maleata. Keďže peloponézske vojny zanechali nielen veľké spustošenia, ale na mnohých miestach čiastočne odstránili starý poriadok, zosilnela túžba po novom mocnom bohu lekárstva. Asklepios, podľa legendy syn Apolón a Koronidy, dcéry kráľa Flegya z Orchomenu, zaujal odvtedy dôležité miesto vo svete bohov a bol uctievaný v celom gréckom svete.

Úspechy pri liečení chorôb v Epidaure museli byť veľké, ako rozprávajú zachované nápisy. Hovoria o slepcoch, čo znovu nadobudli zrak, a o neplodných ženách, ktoré porodili deti. Keďže do Epidauru prichádzali mnohí chorí zďaleka i zblízka, musela byť svätyňa najmä v 4. storočí pred n. l. značne rozšírená, a to aj o budovu veľkého Domu pre hostí, ktorý ponúkal hľadajúcim radu miesto v 160 izbách.

Vlastná liečba sa konala vo veľkých sieňach na severnej strane kultového okrsku, v takzvanom Abatone. Hľadajúci pomoc sa v jeho zatemnenom suteréne podrobili kultovému liečebnému spánku, v priebehu ktorého mal Asklepios v sne priniesť záchranu a pomoc. Zdá sa, akoby svätyňa bývala akousi antickou psychosomatickou klinikou.

grecko--anticke-mesto-epidauros--2-.jpg
 
Pole zrúcanín antického kultového miesta má pre archeológov ešte nejeden zaujímavý nález

Najdôležitejšie kultové stavby sú od seba vzdialené len niekoľko metrov: tolos, okrúhla stavba s kruhovou celou olemovanou stĺpmi, a Asklepiov chrám. Tento chrám pochádzajúci zo 4. storočia pred n. l. musel mať kedysi drahocennú výzdobu: dvere zhotovované z ušľachtilého dreva, popretkávané zlatými klincami, obložené slonovinou a mramorové sochy. Vo svojom vnútrajšku pôvodne ukrýval kultovú sochu Asklepia zo zlata a slonoviny. Postava bola zobrazená posediačky, v jednej ruke držala slávnu Asklepiovu palicu a druhou rukou sa dotýkala hlavy Asklepiovho hada.

Akú funkciu mal tolos v kultovom dianí, nie je dodnes jasné a je to predmetom najrozličnejších teórií. Avšak jedinečnosť tejto okrúhlej stavby so šiestimi koncentrickými prstencami múrov je nesporná. Vonkajší kruh tejto kultovej stavby tvorilo 26 dórskych stĺpov a celu, hlavnú vnútornú miestnosť chrámu, ktorá nemala okná, obklopovalo 14 korintských stĺpov. Zatiaľ čo na vonkajší kruh boli použité štukatúrou zdobené tufové stĺpy, korintské stĺpy boli zhotovené z najlepšieho mramoru. Hlavice, vlysy a stropy hojne zdobili ornamenty: v prvom rade boli použité rastlinné motívy. Toto zvýraznenie dekoratívnych prvkov zároveň potláčalo funkčné prvky architektúry a predstavovalo zlom v dejinách gréckeho staviteľstva

Uprostred budovy sa nachádzajú tri zapustené prstence múrov, ktorých úzke chodby vytvárali akýsi labyrint. Pravdepodobne na tomto mieste držali Asklepiove hady, alebo to bolo miesto tajných obradov či uctievanie héroov. Keďže sa však táto stavba nazývala „thymelé“, čo v preklade znamená „miesto obetovania“, možno predpokladať, že sa tu prinášali obety.

S kultovým miestom v Epidaure boli spojené hry, ktoré sa na Asklepiovu počesť konali každé štyri roky a ich obsahom bolo športové a hudobné zápolenie. O týchto pretekoch dodnes svedčia gymnasion a štadión. Za týmto účelom bolo vybudované aj veľké divadlo pre 12 000 divákov. V najvrchnejšom rade možno ešte aj dnes počuť šepot z javiska, ide o dodnes neobjasnený akustický fenomén.

Antické mesto Epidauros

Mapa

KULTÚRNA PAMIATKA: svätyňa a antické „Lourdy“; miesto konania hier na počesť boha Asklepia, športových pretekov, ktoré zatieňovali olympijské a delfské hry; k svätyni patria o. i. divadlo s kapacitou 12 000 divákov, Maleatova svätyňa, štvorcový Dom pre hostí s rozmermi 76,3 × 76,3 m, kúpele, gymnasion, palestra (škola pre zápasníkov).  Artemidin chrám olemovaný dórskym stĺporadím, sieň Abaton s iónskymi stĺpmi s rozmermi 70 ×9,5 m, rímske kúpele a štadión s rozmermi 196,4 ×23 m a s bežeckou dráhou dlhou 181,3 m

KONTINENT: Európa

KRAJINA: Grécko, Peloponéz

MIESTO: Epidauros, juhovýchodne od Korintu

NA LISTINE UNESCO: 1988

VÝZNAM: kolíska uctievania boha Asklepia

Z HISTÓRIE: 6. storočie pred n. l. založenie svätyne, 3. storočie pred n. l. vybudovanie divadla, 267 vpád Gótov, zničenie svätyne, 426 zatvorenie svätyne za vlády cisára Teodosia II., ktorý zakázal pohanské kulty a obrady, 1948-51 vykopávky

Zdroj: kniha POKLADY SVETA  - Kultúrne pamiatky a prírodné krásy na zozname UNESCO

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.