Choď na obsah Choď na menu

Cyprus - Archeologické nálezisko Chirokitía (Choirokoitia)

cyprus---archeologicke-nalezisko-chirokitia--choirokoitia-.jpg

Na strmom skalnom výbežku sa v mladšej kamennej dobe usadili ľudia. Dodnes nikto nevie, čo spôsobilo okolo roku 3500 pred n. l. úplný zánik osady. foto: zrekonštruované kruhové domy

Toto miesto patrí k najstarším a najlepšie zachovaných sídlam na území „úrodného polmesiaca“, ktoré sa rozprestiera od Mezopotámie cez Sýriu a Cyprus až do Egypta. Nachádza sa na výbežku strmej skaly obmývanej potokom. Túto polohu si ľudia v kamennej dobe podistým starostlivo vybrali. Potok slúžil na zásobovanie vodou a zavlažovanie polí úrodného kraja, na skale ľudia žili z obranných a hygienických dôvodov.

Základné múry kruhových domov stoja neusporiadane napravo a naľavo od hrubého múru, ktorý vedie od rieky na kopec. Múry domov sú dva a pol metra hrubé a niektoré časti pozostávajú z viacerých paralelných tenších múrov. V strede mnohých domov sa nachádza jeden alebo viac stĺpov, na ktorých kedysi spočívali trámy medziposchodia. Strechy domov boli ploché, vytvorené z trámov, hliny a raždia. Vykurovalo sa ohniskom v strede kruhovej stavby a dym sa odvádzal vetracími otvormi v stenách pod strešným nadstavcom.

Osídlenie osady z kamenej doby prebiehalo v dvoch fázach v období od roku 7000 až 6000 a od roku 4500 až 3500 pred n. l. V prvej fáze osídlenia ľudia nepoznali keramiku, v druhej fáze používali vypaľovanú keramiku. Pri archeologickom výskume sa doposiaľ nepodarilo odpovedať na dve otázky: prečo zmizli tunajší obyvatelia v období medzi dvoma prvými osídľovacími fázami a prečo roku 3500 pred n. l. navždy opustili miesto, v ktorom dovtedy žili.

Archeologické nálezy osídlenia z kamennej doby sa nachádzajú v cyperskom múzeu v Nikózii okrem niekoľkých mažiarov a kameňov, ktoré zostali na mieste náleziska. Podávajú jasne svedectvo o tom, ako sa v osade žilo a pracovalo a aké boli tunajšie pohrebné zvyklosti. Z nálezov kostí kôz, oviec a holubov vyplýva, že zvieratá boli domestikované.

cyprus---archeologicke-nalezisko-choirokoitia--2-.jpg

Múry kruhových domov mali hrúbku dva a pol metra. Zreteľne sa zachovali paralelné prstence múrov, ktoré tvorili vonkajšiu stenu

Hroty šípov z kremienka svedčia o tom, že ľudia sa zaoberali poľovníctvom. Mažiare na obilie a čepele kosákov z obsidiánu, ktoré sa objavili aj na gréckom ostrove Melos, sú nepriamym dôkazom o pestovaní obilia.

Výskumy nájdených kostier obyvateľov svedčia o priemernej dĺžke života, ktorá bola u mužov 35 rokov a u žien 33,5 roka. Vtedy teda žili dlhšie muži! Mali azda pokojnejší život ako ženy? Detská úmrtnosť bola zaiste veľmi vysoká: v tholose F sa našli mŕtve telá vyše dvoch desiatok detí, ktoré prišli o život pravdepodobne pri epidémii.

Mŕtvych pochovávali v skrčenej polohe priamo pod podlahou svojich domov. Znamenala táto embryonálna poloha znovuzrodenie, ktoré očakávali? Na mŕtvom bol často položený kameň. Vyvoláva to ďalšiu otázku: chceli tým zabrániť znovunarodeniu? Pri mŕtvych sa našlo veľké množstvo kamenných nádob, ktoré však boli, zrejme náročky, rozbité. Bol to azda nejaký obrad?

K mŕtvemu do hrobu ukladali šperky, nádoby, niektoré aj s obsahom, rôzne nástroje a drobné náboženské predmety. V tholose C sa nachádza hrob ženy s pekným náhrdelníkom z karneolových perál a mušieľ. Tento hrob, ale aj ostatné hroby žien boli vybavené často krajšími predmetmi ako mužské hroby. Vzhľadom na vysokú dojčenskú úmrtnosť a nízky priemerný vek svedčí o veľkej úcte voči ženám ako „strážkyniam“ nového ľudského života.

Ani jedna odkrytá budova sa veľkosťou nelíši od ostatných , čo je znakom skutočnej homogénnej spoločnosti. Produktivita práce bola totiž veľmi nízka, nikoho preto nemohli oslobodiť od potrebných prác, ani vydržiavať vládnucu vrstvu.

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZISKO CHIROKITÍA (CHOIROKOITIA)

Mapa

KULTÚRNA PAMIATKA: osada vytvorená z kruhových stavieb (tholosov); nálezy 24 hrobov pod podlahou domov a odkrytie mŕtvych v skrčenej polohe s predmetmi ako šperky a nádoby so zásobami, ako aj obsidiánové bodné zbrane; v tholose C nález mŕtvej ženy s náhrdelníkom z karneolových perál a rúrkovitých mušieľ; odhadovaný vek mŕtvej ženy okolo 35 rokov

KONTINENT: Európa

KRAJINA: Cyprus

MIESTO: Choirokoitia, na ceste medzi Larnakou a Limassolom, severovýchodne od Kalavasos

NA LISTINE UNESCO: 1998

VÝZNAM: jedno z najvýznamnejších prehistorických miest v oblasti východného Stredomoria, svedectvo rozšírenia ázijských kultúr do stredomorskej oblasti

Z HISTÓRIE: okolo r. 5800 pred n. l. prvé osídlenie, okolo r. 4500 pred n. l. príchod nových osídlencov, okolo r. 3500 pred n. l. dodnes nevyjasnený zánik osady, 1878 vykopávky, 1976-95 vykopávky Francúzskej archeologickej misie

Zdroj: kniha POKLADY SVETA  - Kultúrne pamiatky a prírodné krásy na zozname UNESCO

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.