Choď na obsah Choď na menu

Pakistan - Taxila, mesto v zrúcaninách

pakistan-----taxila--mesto-v-zrucaninach--2-.jpg

Dodnes je mimoriadne pôsobivá stúpa, ktorá sa zachovala v zrúcaninách

Do nového mesta nemal žiadny nepriateľ vstúpiť ako víťaz. Stavitelia ho preto opevnili najrafinovanejším spôsobom, aký si možno predstaviť. Stredoázijská kušanská dynastia umiestnila Sirsukh do taxilského údolia tak šikovne, že rieky a hory mali funkciu prírodnej obrany. Mesto založené na nepravidelnom pravouhlom pôdoryse sa vyznačovalo mohutným múrom s kruhovými obrannými vežami. Napriek všetkým snahám postihol Sirsukh v 3. storočí rovnaký osud, aký dve storočia predtým dobyvatelia zo strednej Ázie pripravili mestu Sirkap, ktoré vybudovali baktrijskí Gréci. Perzskí Sásánovci zrovnali hrdý Sirsukh so zemou.

Územie so zrúcaninami Sirsukh patrí spolu so zaniknutými mestami Bhir Mound a Sirkap k najpôsobivejším miestam tejto odľahlej oblasti Pandžábu. Najvýznamnejšie archeologické náleziská Ázie, ktoré sa nazývajú Taxila (Takšašila), sa rozprestierajú neďaleko niekdajšej kupeckej cesty Great Trunk Road.

Vek niektorých nálezov siaha do strednej doby kamennej: budhistický chrám, modlitebne a školy koránu dokazujú, že od 5. storočia pred n. l. bola Taxila priebežne až do raného stredoveku obývaná. Predpokladá sa, že najstaršie založené mesto bolo Bhir Mound za vlády staroperzskej dynastie Achajmenovcov. Aj dnes je zreteľný starostlivo naplánovaný rozvoj mesta. Medzi východnými a západnými štvrťami boli vytvorené veľké priestranstvá. Stavitelia tu vybudovali žumpy na odvádzanie odpadových vôd, aby sa zabránilo šíreniu nákazlivých chorôb, zber odpadu sa sústredil na niekoľkých miestach. Domy, ktoré stáli na frekventovaných križovatkách, boli na nárožiach vybavené kamennými stĺpmi, aby ich nepoškodili okoloidúce povozy.

pakistan-----taxila--mesto-v-zrucaninach--1-.jpg

Kušánsky zvierací symbol tvorí výzdobu fasády stavebného diela a prepožičal aj pomenovanie Svätyni dvojhlavého orla

Na križovatke dvoch veľkých ulíc sa týčia pozostatky budovy s pôdorysom polovičného osemuholníka, zrejme niekdajšieho sídla štátnej správy. Na západ od Bhir Mound sa nachádzajú zrúcaniny stavebnej pamiatky s reliéfnou výzdobou. V neďalekej budove, pravdepodobne to bol chrám, sa našli diela s vyobrazením božstiev, z čoho možno usudzovať, že kedysi slúžila ako svätyňa.

Mesto Sirkap, ktorého grécko-baktrijský plán na šachovnicovom pôdoryse neskôr inšpiroval staviteľov v Sirsukh, pozostával z budov usporiadaných do pravidelných blokov. Doposiaľ nájdené zvyšky možno pripísať Partom, tí sa do Taxily prisťahovali neskôr z Perzie. Partovia pri opätovnej výstavbe mesta po zemetrasení nahradili úlomky kameňov, z ktorých boli postavené zničené múry budov, opracovaným kameňom, aby sa zvýšila pevnosť domov.

Hoci systematické šírenie budhistického náboženstva nastalo až po príchode Kušanov, budhistické modlitebne existovali v taxilskom údolí aj predtým. Štukové akantové listy tvoria výzdobu jednej stúpy neďaleko Sirkapu. Uprostred obmurovaného nádvoria sa dvíha chrám, pozostávajúci z predsiene, hlavnej lode a apsidy.

„Svätyňa dvojhlavého orla, nazvaná podľa zvieraťa, ktoré bolo symbolom Kušanov, sa vyznačuje pozoruhodnou štýlovou pestrosťou. Bengálske ukončenia oblúkov sa striedajú s gréckymi ozdobnými štítmi a toranami – bránami s dvoma von zakrútenými nosníkmi. Jedna z najväčších a najbohatšie vyzdobených stúp v Pakistane sa nachádza v kláštore Dharmarajika, jej saktuárium je osadené v sokli.

Zatiaľ čo v kláštore Jaulian sú sochy osvietených vyobrazené pri meditácii, chrám Jandial je príkladom typu gréckeho kruhového chrámu. Niet pochýb o tom, že zem stále ukrýva nesmierne poklady. Ďalšie výskumy však prakticky nie sú možné. Taxila sa totiž nachádza v blízkosti továrne na zbrane, teda v bezpečnostnej zóne, v ktorej cudzinci nie sú vítanými hosťami.

TAXILA, MESTO V ZRÚCANINÁCH

Mapa

KULTÚRNA PAMIATKA: najdôležitejšie východopakistanské nálezisko s troma mestskými pôdorysmi zo 6. storočia pred n. l. (Bhir Mound),  z 2. storočia pred n. l. (Sirkap) a z 2. storočia (Sirsukh); okrem iných boli odkryté aj zvyšky bodov v Sirkape, meste so šachovnicovou uličnou sieťou, napríklad Kráľovský palác, Svätyňa dvojhlavého orla, apsidiálny chrám s dvorom na ploche 70 × 40m

KONTINENT: Ázia

KRAJINA: Pakistan, Pandžáb

MIESTO: Taxila, na severozápad od Rawalpindi

NA LISTINE UNESCO: 1980

VÝZNAM: stredisko gandhárskej kultúry

Z HISTÓRIE: 518 pred n. l. príchod perzského kráľa Dareia I. do Bhir Moundu, 327 pred n. l. dobytie vojskom Alexandra Veľkého, 2. storočie pred n. l. baktrijskí Gréci zakladajú mesto Sirkap obkolesené 5 km dlhým múrom, 30 n. l. zničenie mesta Sirkap zemetrasením, opätovná výstavba za partského kráľa Gondofara, 1./2. storočie na príkaz kušánskeho vládcu Wima Kadfisa založenie Sirsukhu, 2. storočie centrum mahájánskeho budhizmu, 5. storočie vpád Hunov

Zdroj: kniha POKLADY SVETA  - Kultúrne pamiatky a prírodné krásy na zozname UNESCO

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.