Choď na obsah Choď na menu

USA, Nové Mexiko - Historický národný park Chaco

usa--nove-mexiko---historicky-narodny-park-chaco.jpg

Pueblo Bonito s dovedna viac ako 800 miestnosťami sa budovalo niekoľko generácií

Pri hľadaní zeme na osídlenie prechádzala skupina normónov v osemdesiatych rokoch 19. storočia cez neprístupný severozápad federálneho štátu Nové Mexiko a urobila nečakaný objav. V Chaco Canyone medzi strmými bralami a skúpou vegetáciou narazila na zrúcaniny mohutných stavieb, z ktorých sa dalo usudzovať, že patria k dávno zaniknutej civilizácii.

Na základe dnešných poznatkov, ktoré sú výsledkom archeologických výskumov, je isté, že v rozpukanej divočine pred vyše jedným tisícročím muselo existovať niekoľko uzavretých anasazijských osád. Títo Indiáni rozvinuli v priebehu viacerých štádií medzi 10. a 12. storočím obdivuhodne vyspelú kultúru. Najprv vybudovali 700 až 900 zemnicových príbytkov, následne si za obydlie vybrali nadzemné kamenné stavby, skôr ako sa stredobodom ich života stali len ťažko prístupné úžľabiny. Tam vznikli takzvané skalné osady, pueblá, v mieste strmých stenách kaňonu. Boli dostupné len cez stúpadlá alebo po rebríkoch. V druhej polovici 12. storočia ľudia z neznámych príčin tieto osady opustili. Pravdepodobne ich desaťročia trvajúce obdobie sucha prinútilo presťahovať sa k rieke Zuni River. Indiáni, krotí tam dnes žijú, sa v každom prípade považujú takisto za potomkov Anasaziov ako Indiáni kmeňa Hopiov na Tres Mesas v arizonskej Navajo Indian Reservation.

usa--historicky-narodny-park-chaco--2-.jpg
 
V blízkosti Una Vida sa našli aj skalné kresby

Okrem stoviek malých zrúcanín leží na dne kaňonu 13 napoly rozpadnutých komplexov, z ktorých šesť _ Pueblo Bonito, Chetro Kelt, Una Vida, Penasco Blanco, Hungo Pavi a Kin Bineola – predstavujú do určitej miery „malé mestá pod jednou strechou“. Pueblo Bonito sa pôvodne skladalo z 800 miestností, ktoré boli založené v obrovskom polkruhu až do výšky piatich poschodí. Okrem toho tam bolo asi 30 kiw, kruhových obradných svätýň, do ktorých sa dalo vstúpiť len cez otvor v plochej streche. Skutočnosť, že vybudovanie Puebla Bonita trvalo desaťročia, dovoľuje usudzovať, že pre stavbu musel platiť všeobecný plán, ktorému sa podriadili viaceré generácie staviteľov.

Keď sa dnes zúčastníme prehliadky po Historickom národnom parku, prekvapí nás okrem ešte zjavných rozmerov stavieb najmä očividná zručnosť staviteľov. Ako stavebný materiál používali na jednej strane takmer neotesané kamene rozdielnych veľkostí, ktoré umiestňovali na seba alebo vedľa seba a spájali hlinenou maltou, na druhej strane vymurovali v Pueble Bonite niekoľko poschodí z pritesaných kameňov pospájaných tak presne, že do medzier medzi nimi sa sotva zmestí zápalka.

Keď sa v polovici sedemdesiatych rokov zhotovili letecké snímky zrúcanín, vedci si všimli línie zbiehajúce sa hviezdovito do Chaca. Pri podrobnejšom preskúmaní sa ukázalo, že to je cestná sieť až s deväť metrov širokou hlavnou cestou, ktorá viedla do 80 km vzdialeného Aztecu. Zjavne boli tieto komunikácie, ktoré sa ako stupňovitá Jackson Stairway dostali aj cez ťažko prístupný terén, vybudované na prepravu tovaru, napríklad tyrkysov, z baní pri Santa Fe, a aby pútnikom uľahčili cestu na pútnické miesta v Chaco Canyone. Ale cestná sieť slúžila zrejme ešte aj na ďalší účel: na jednej z ciest vedúcich na sever sa konali „preteky požehnanej vody“. Účastníci museli s krčahom plným svätenej vody z Chaca bežať do 170 km vzdialenej anasazijskej kolónie Mesa Verde v dnešnom federálnom štáte Colorádo a čo najrýchlejšie sa vrátiť bez toho, aby vyliali čo len kvapku „svätej tekutiny“.

Historický národný park Chaco

KULTÚRNA PAMIATKA: pôsobivá pueblová architektúra a rozsiahla, vyše 400 km dlhá cestná sieť až 1,5 km do horniny alebo do zeme vyhĺbených trás medzi satelitmi a metropolou; Chaco ako centrum spojené s ďalšími 75 osadami, rozšírenie kultúry Chaco na 65 000 km² v kotline San Juan a okolitých vrchoch; vo veľkostavbách až do výšky štyroch poschodí väčšinou 200, niekedy až 800 miestností, medzi nimi kiwy (obradné svätyne) a sklady zásob; obradná svätyňa v Casa Rinconada s priemerom 19,2 m; nálezy vyše 60 000 fragmenty tyrkysov a ozdôb v rôznych štádiách dohotovenia

KONTINENT: Amerika

KRAJINA: USA, Nové Mexiko

MIESTO: Chaco Canyon, medzi Gallupom a Farmingtonom na severozápade Nového Mexika

NA LISTINE UNESCO: 1987

VÝZNAM: najdôležitejšie svedectvá takzvanej kultúry Chaco

Z HISTÓRIE: okolo r. 490 založenie dedín so zemnicovými domami paleo-indiánskych lovcov v Chaco Canyone, okolo r. 900 začiatok kultúry Chaco asi 1000-1500 ľuďmi usadenými v Chaco Canyone, 1020-60 vybudovanie Puebla Alto s 85 miestnosťami pre dovedna päť obyvateľov, 1020-1130 rozkvet po dokončení troch veľkých puebiel: Una Vida, Penasco Blanco a Pueblo Bonito; monopol spracúvania tyrkysov, 1075-1150 vzrast počtu obyvateľstva na 5 600 osôb, čulá stavebná činnosť, po r. 1130 zánik následkom dlhotrvajúceho sucha

Zdroj: kniha POKLADY SVETA  - Kultúrne pamiatky a prírodné krásy na zozname UNESCO

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.