Choď na obsah Choď na menu

Mexiko - Archeologické náleziská v Paquimé, Casas Grandes

mexiko---archeologicke-naleziska-v-paquime--casas-grandes.jpg

Hoci zub času zanechal výrazné stopy, pôdorys Paquimé dodnes svedčí o niekdajšej veľkosti plánovane založeného mesta

Keď španielsky dobyvateľ Hernando Cortéz so svojim vojskom dobyl Aztécku ríšu, do španielskych rúk sa dostalo nesmerne množstvo zlatých pokladov. To však ešte zvýšilo ich nenásytnosť, preto posielali stále nové vojenské výpravy, aby získali ešte väčšie bohatstvo. Roku 1565 prišli Španieli aj do Paquimé, mesta, ktoré bolo už vtedy opustené a poznačené stopami ničivej sily vetra a zrážok. Nenašli tu zlato a obyvatelia odtiaľ dávno zutekali. Španieli teda len prešli okolo mesta bez povšimnutia. Až o päť storočí neskôr sa archeológovia začali systematicky zaoberať tunajšími náleziskami a zistili prekvapujúce skutočnosti.

Na severe Mexika sa v dôsledku veľkého sucha rozprestierala púštna krajina. Práve tam žili tzv. Chichimékovia, ako znelo jednotné pomenovanie rôznych etník. Napriek nepriaznivým podmienkam sa usadili v oblastiach, podobných púšti. Prví obyvatelia Paquimé založili v údolí Casas Grandes malú osadu, zovretú medzi dvoma horskými výbežkami Sierra Madre, a v 8. storočí postavili prvé trvanlivé domy z udupanej hliny.

Raná osada vyzerala veľmi skromne. Výskumníci hovoria o vyše desiatich domoch, zoskupených okolo jednej budovy, akéhosi obecného domu. Všetky stavby boli kruhové, trocha zapustené do zeme. V ďalších desaťročiach sa osada rozrástla a objavili sa nové domy. Pôdorys sídla sa postupne menil: rady domov začali rásť podľa plánu. Stavali sa na úrovni terénu, mali pravouhlý tvar, jednotlivé múry susedili ako pri radovej zástavbe. Z nálezov keramiky možno usudzovať, že tunajší osídlenci udržiavali čulé obchodné styky s niekdajšími obyvateľmi dnešného juhozápadu USA a Kalifornského zálivu.

mexiko--archeologicke-naleziska-v-paquime--casas-grandes--2-.jpg

Kultúra v Paquimé svedčí o veľkej umeleckej zručnosti. Prejavila sa na vypracovaní keramických predmetov, ako je táto keramická soška, ktorú našli v Casas Grandes.

V 11. storočí nadviazali styky s kmeňmi na juhu, najmä s Toltékmi. Týmto spôsobom sa do suchých severných oblastí dostali nové poľnohospodárske techniky, ale rozšírili sa aj nové náboženské a sociálne vplyvy. Vďaka výstavbe kanálov sa zlepšilo zásobovanie vodou a postavili tu aj ihrisko loptových hier. Obrad loptových hier bol v tých časoch rozšírený najmä u Mayov. Obyvatelia Paquimé prejavili pozoruhodnú zručnosť pri výrobe keramiky. Našli sa vázy a hrnce, pomaľované peknými farebnými geometrickými vzormi. Iné sa vyznačovali umeleckou výzdobou ľudskými a zvieracími symbolmi. Keramika bola dôležitým obchodným artiklom. Našli sa predovšetkým náramky, prstene alebo tvary podobné drobným zvieratám.

Do 14. storočia bola Paquimé významným centrom na severe dnešného Mexika a ľudia sa medzitým dokázali výborne prispôsobiť nepriaznivému prostrediu. Roku 1340 došlo ku katastrofe: mesto padlo za obeť plameňom. Presný dôvod nešťastia zostalo dodnes nevyjasnený. Niektorý výskumníci tvrdia, že ho spôsobil útok nepriateľov, azda dokonca Apačov. Stovky ľudí vtedy zomreli, nespočetné množstvo domov bolo zničených. Tí, čo prežili, sa odsťahovali a mesto ponechali napospas osudu. Drevené stropy a krehké predmety zväčša zvetrali, zub času nezadržateľne hlodal. Naproti tomu steny z udupanej hliny prežili šesť storočí a dodnes slúžia ako svedectvo niekdajšej nádhery. Niektoré domy boli podistým pozoruhodne veľké, vysoké až do šesť podlaží.

Paquimé bolo kedysi živé, obývané mesto, určené pre ľudí, a nie miesto pre bohov, ako to bolo bežné v mnohých kultúrach, ktoré žili na juhu. Tunajší obyvatelia sa vyznačovali umeleckým nadaním a schopnosťou žiť v oblasti s púštnymi podmienkami. To všetko, však zmizlo po katastrofálnom požiari. Španieli, ktorí sa do oblasti nasťahovali začiatkom 16. storočia, si mysleli, že tu nájdu len zopár nezaujímavých hlinených múrov.

Archeologické náleziská v Paquimé, Casas Grandes

KULTÚRNA PAMIATKA: predkolumbovské mesto, pôvodne vybudované z hliny, 3 500 obyvateľov doteraz neznámeho etnika a jazyka, v 13. storočí významné centrum výroby umeleckej keramiky a spracovania medi

KONTINENT: Amerika

KRAJINA: Mexiko, Chihuahua

MIESTO: Paquimé pri Nuevo Casas Grandes, juhozápadne od Ciudan Juárez

NA LISTINE UNESCO: 1998

VÝZNAM: dôležitý spojovací článok medzi kultúrou puebiel amerického juhozápadu a rozvinutými kultúrami Strednej Ameriky

Z HISTÓRIE: 700-900 prvé trvalé osídlenie, 900-950 prvé intenzívne obchodovanie s keramickými výrobkami, 950-1060 využitie mušieľ ako ozdobných prvkov svedčí o tom, že jestvovalo spojenie s osídlením v oblasti Kalifornského zálivu, 1060-1205 výstavba mesta podľa projektu, 1205-65 obdobie rozmachu, 1340 mesto zničené požiarom

Zdroj: kniha POKLADY SVETA  - Kultúrne pamiatky a prírodné krásy na zozname UNESCO

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.