Choď na obsah Choď na menu

Líbya - Skalné kresby z Tadrart Acacus

libya---skalne-kresby-z-tadrart-acacus.jpg

Pastierske výjavy bohaté na detaily pokrývajú steny skalného výklenku

Oslepujúco jasný mesiac v splne visí nad údolím; piesok v údolí svieti ako biely sneh. Skalné steny na jeho okraji odrážajú svetlo, rozplývajú sa v rozptýlenom osvetlení oboch studených svetelných zdrojov. Hore na plošine zakláňa šakal hlavu do zlatistej srsti na šiji a ťahavými tónmi sa žaluje mesiacu na svoje nešťastie. Pridáva sa druhý i tretí šakal zo svorky; ozvena sa odráža od skalných stien a znie desivo. Chvejúc sa od strachu a vzrušenia, poskakujú skákavce od jedného tŕňového kríka k druhému. Celkom nevšímavo sa cez škvrny svetla pomaly pohybujú zmije rožkaté, až ich napokon pohltí tieň, ktorý vrhajú skalné steny.

Vysoko hore na obrovskom skalnom kvádri, teraz obrátenom k mesiacu, zotrvajú vo svojom démonickom tanci bosorácky pôsobiace bytosti „jaskynné psy z Mathendous“. Títo strážcovia pri vstupe do údolia skalných kresieb vyzerajú nevľúdne. Na jeho skalných plochách bola zaklínajúco pôsobiacou výrazovou silou stvárnená téma plodnosti: krokodíly, nosorožce, hrochy alebo slony so svojimi mláďatami; muži s obrovskými falusmi stretávajú ženy so široko roztiahnutými nohami, ženy, ktoré sú napriek týmto priamym sexuálnym zobrazeniam často stvárňované ako bohyne.

V dennom svetle sa ukážu ďalšie výjavy: muži – často zo zvieracími hlavami – so šípmi a lukmi lovia a zabíjajú nosorožce a chytajú pštrosy do pascí. Divé zvieratá sú často zobrazené v monumentálnej veľkosti, slon patrí popri divom turovi k najobľúbenejším motívom. Okrem toho možno objaviť štylisticky vynikajúco zobrazený hovädzí dobytok s rohmi lýrovitého tvaru, často celé stáda, medzi nimi zvieratá s ozdobami alebo s nákladom. Zo zobrazení plných života, hojných a presných detailov, z technicky perfektne zvládnutých hlbokých, vyhladených línií a zo skvelého použitia perspektívy, ktoré občas človeku až vyrazí dych, možno vyvodiť iba jeden záver: tu pracovali vynikajúci umelci, ktorí sa nemusia hanbiť pri porovnaní s najslávnejšími menami v dejinách umenia.

libya---skalne-kresby-z-tadrart-acacus.jpg

Slon patrí medzi najobľúbenejšie motívy skalných obrazov

Skalné obrazy sú aj archívom toho, ako sa menila flóra a fauna v dnes suchých oblastiach Sahary; hľadíme na savany s divými zvieratami, aké sú ešte aj dnes známe z východnej a južnej Afriky. Zatiaľ čo v susediacom alžírskom pohorí Tassili sa nachádzajú detailne vypracované, pestrofarebné a umelecky pôsobivé maľby, ťažiskom v Tadrart Acacus a na náhornej rovine Messak sú skalné rytiny, ktoré sa dali vytvoriť technicky neporovnateľne ťažšie. Táto technika vyžaduje síce vyšší stupeň abstrakcie, jej výsledkom je však, napriek tomu, že detailov je menej, veľkolepý umelecký dojem, ktorý sotva možno prekonať.

K prvým európskym objaviteľom umenia skalných malieb patrí nemecký aristokrat Heinrich Barth. V 19. storočí objavil skupinu skalných obrazov, ktoré interpretoval ako kultové miesto a zobrazené postavy – lovcov s rohmi, kravu s ozdobami, respektíve s okrasami medzi rohmi – nazval garamantským Apolónom. Bartha skalné obrazy natoľko fascinovali, že o niekoľko dní neskôr, keď sám hľadal ďalšie zobrazenia, takmer zomrel od smädu. Jeho sprievodcovia odmietli isť s ním do „pohoria duchov“ a práve táto okolnosť mimoriadne podnietila Barthovu zvedavosť. V tridsiatych rokoch nášho storočia potom Leo Frobenius šiel po Barthových stopách a po prvýkrát urobil inventúru mnohých obrazov. Výsledok zverejnil vo svojom legendárnom diele „Ekade Ektab“. Odvtedy sa výskum nezastavil a každým rokom sa v ťažko prístupnej oblasti objavujú nové, sčasti senzačné zobrazenia. Dodnes sa však nepodarilo určiť, kedy presne tieto skalné obrazy vznikli, a zaradiť ich do dejín.

Skalné kresby z Tadrart Acacus

Mapa

KULTÚRNA PAMIATKA: viac než 1900 dosiaľ objavených skalných rytín a kresieb, okrem iného z obdobia tzv. „ľudí s okrúhlymi hlavami“, z obdobia „koní a tiav“, nazývaných podľa prevládajúceho typu zobrazení

KONTINENT: Afrika

KRAJINA: Líbya, Fezzan

MIESTO: Tadrart Acacus, na hranici s alžírskym Tassili N Ajjer, severne od Ghatu

NA LISTINE UNESCO: 1985

VÝZNAM: popri skalných kresbách v Tassili N Ajjer je to najvýznamnejšie prehistorické svedectvo v severnej Afrike

Z HISTÓRIE: okolo r. 12 000 pred n. l. prvé skalné kresby, 8000 – 6500 pred n. l. „lovecké obdobie“, 6000 – 4000 pred n. l. tzv. „obdobie ľudí s okrúhlymi hlavami“, 4000 – 1500 pred n. l. tzv. „obdobie pastierov“, resp. „kráv“, 5. storočie pred n. l.“obdobie koní“, 1821 – 65 Heinrich Barth, bádateľ Afriky, 1850 – 55 Heinrich Barth precestoval Saharu, 1873 – 1938 Leo Frobenius, etnograf a filozof, 1904 – 35 výskumné cesty Lea Frobenia po Afrike, 1955 výskum talianskych a líbyjských vedcov

Zdroj: kniha POKLADY SVETA - Kultúrne pamiatky a prírodné krásy na zozname UNESCO

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.